Místopředsedkyně NSS přiblížila v Paříži úlohu NSS v pandemické krizi

V rámci francouzského předsednictví Radě Evropské unie se dne 21. února 2022 uskutečnila konference zástupců vrcholných evropských soudů. Setkání spolupořádaly tři nejvyšší francouzské soudní instance – Conseil constitutionnel, Conseil d´ÉtatCour de cassation. Vedle slavnostního setkání předních představitelů evropského soudnictví došlo i k výměně zkušeností, postupů a dobré praxe v tematických kruzích, které se soustředily na jednotlivých vrcholných pařížských soudech.

 

Conseil d´État, francouzský nejvyšší správní soud, uspořádal seminář s názvem „Soudce a čas: soudce s ohledem na přítomný okamžik a soudce s ohledem na budoucnost“ („Le juge et le temps : le juge de l´instant et le juge du temps long“ / „Judge and Time: Judge of the Moment and Judge of the Long Term“). Nad rámec hledání rovnováhy mezi kvalitou a rychlostí soudního rozhodování se toto odborné kolokvium věnovalo případům, které na jednu stranu vyžadují okamžitou odpověď soudu (zejména v kontextu pandemické krize) a na druhou stranu přinášejí odpovědi pro dlouhodobé směřování společnosti (zejména v kontextu klimatické změny).

 

Na žádost Conseil d´État na semináři vystoupila i místopředsedkyně NSS JUDr. Barbara Pořízková. Její příspěvek se týkal rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu během pandemie onemocnění covid-19. Evropským kolegům přiblížila unikátní postavení soudu, který již jeden rok přezkoumává drtivou většinu pandemických opatření v prvním a posledním stupni. Vylíčila, že v souladu s tradicí soudu se agendou zabývá všech jejích deset senátů. Na základě nevšedního úsilí a nasazení soudců a dalších zaměstnanců soudu bylo možné, aby NSS i v této mimořádné situaci dokázal poskytovat ochranu právům jednotlivců a podnikatelů, a tím naplnil svou stěžejní úlohu. Jeho rozhodnutí byla nejen pečlivě a zevrubně odůvodněná, ale zároveň mimořádně rychlá. Průměrná délka řízení skončených v roce 2021 činila 42 dní, medián jen 35 dní. V květnu minulého roku dokonce NSS na základě návrhu, který byl podán v pondělí, zrušil část napadeného opatření již na jednání v pátek téhož týdne.

Místopředsedkyně Pořízková uzavřela, že soudci NSS dokázali tyto skutkově i právně složité, mimořádně závažné a veřejností pečlivě sledované případy řešit velmi kvalitně i bezprecedentně rychle. Zároveň však upozornila, že upřednostnění pandemické agendy bylo možné jen na úkor jiných věcí, o nichž soud rozhoduje. Soustředění se na jediný úzce vymezený okruh případů je tudíž udržitelné pouze krátkodobě.

Podrobnější informace o konferenci jsou dostupné zde: https://bit.ly/3p93hQ6 (ve francouzštině) a zde: https://bit.ly/3p6mHow (v angličtině).

Zdroj: NSS
Foto: conseil-etat.fr

Go to TOP