MSp vyslyšelo ombudsmana a přiznalo oběti trestného činu peněžitou pomoc

Lidé, kteří se stanou obětí trestného činu, mohou požádat stát o peníze na léčbu fyzických i duševních následků události. Počítá s tím zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změněn některých zákonů. O takzvanou peněžitou pomoc lidé žádají Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti. Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček nyní pomohl žadateli, který při napadení neznámým útočníkem přišel o přední zuby a jemuž ministerstvo peníze napoprvé nepřiznalo. Po upozornění ombudsmana přehodnotilo Ministerstvo spravedlnosti své původní rozhodnutí a uznalo, že podle povahy zranění má mladý muž na pomoc nárok.

Ministerstvo spravedlnosti v tomto případě vydalo takzvané nové rozhodnutí. U toho původního totiž současné předpisy žádný opravný prostředek neumožňují. Na složitý proces vyřizování žádostí o peněžitou pomoc obětem trestných činů upozorňuje Stanislav Křeček dlouhodobě. Ombudsman ministerstvu navrhl, aby využívalo právě možnost původní posouzení situace přehodnotit a vydat ve stejném případě nové rozhodnutí.

„Jsem rád, že ministerstvo přijalo naši argumentaci a dokonce přislíbilo, že bude institut nového rozhodnutí používat v případech, kdy žadatelé upozorní na chybu v posouzení,“ přivítal krok Ministerstva spravedlnosti ombudsman Stanislav Křeček. Upozornil také, že 22. února jsme si připomněli Evropský den obětí trestných činů. Je důležité, aby oběti trestných činů podpořila při návratu do běžného života i společnost a aby jim nabídla dostatečné možnosti k ulehčení situace.

Peněžitá pomoc má sloužit k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené trestným činem, proto je zcela zásadní, aby ji oběti dostaly co nejdříve. Lidé mohou o peníze žádat do dvou let od zjištění újmy a nejpozději do pěti let od spáchání trestného činu. Ministerstvo spravedlnosti by mělo o jejich žádosti rozhodnout nejpozději do tří měsíců. „Z případů našich stěžovatelů ale víme, že tato lhůta bývá výrazně překročena. Někdy dokonce o více než rok,“ popisuje Stanislav Křeček.

Veřejný ochránce práv si proto zlepšení postavení obětí trestných činů při poskytování peněžité pomoci stanovil jako jednu z priorit pro rok 2022. S ministrem spravedlnosti JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D., chce například jednat o dostatečném personálním obsazení Odboru odškodňování MSp. Plánuje také nadále spolupracovat s Bílým kruhem bezpečí a oslovit i další organizace zaměřené na pomoc obětem trestných činů.

Ombudsman Křeček považuje za klíčové přiblížit k sobě jednotlivé aktéry, kteří se na pomoci obětem trestných činů podílejí. Právě propojení jejich zkušeností může vést k nalezení řešení, které bude pro oběti trestných činů nejvhodnější.

Zpráva o šetření

Závěrečné stanovisko

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: canva.com

Go to TOP