Nezapomeňte se přihlásit na některý ze seminářů ČAK, místa se rychle plní!

I na březen připravila Česká advokátní komora pro advokáty a advokátky, koncipientky a koncipienty další z řady zajímavých online seminářů – ty jsou tentokrát zaměřené na oblast medicínského práva, péči řádného hospodáře z pohledu judikatury, ale také například na posílení psychické odolnosti a získání nadhledu v práci advokáta. Poslední volná místa jsou ještě i na poslední únorový seminář týkající se exekucí, který se koná ve čtvrtek 24. 2., tak dlouho s registrací neváhejte .

 

EXEKUCE PO VELKÝCH NOVELÁCH Z R. 2020 A 2021

Termín: čtvrtek 24. února 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma: online (aplikace Cisco Webex)

Seminář povede JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně odvolacího senátu Krajského soudu v Praze. Od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK. V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul právník roku v oboru občanského práva. Vedle toho se věnuje publikační činnosti.

V průběhu semináře se účastníci seznámí se zásadními změnami exekučního procesu, které nabyly účinnosti v r. 2021 a 2022, a to například: Započítávání na jistinu * Zálohy v exekuci * Změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy * Náhrada nákladů plátce mzdy * Změny u přednostních pohledávek/nepostižitelných příjmů * Dozvuky milostivého léta * Zastavování marných bagatelních exekucí * Zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí * Zánik nároku na náklady exekuce * Změny v odkladu exekuce * Nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí atd.

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášející své případné dotazy.

Cena: 850,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 21. února 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře).

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

VYBRANÉ OTÁZKY MEDICÍNSKÉHO PRÁVA

Termín: čtvrtek 3. března 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR

Obsah semináře: Práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem * Povinnost hradit škodu a nemajetkovou újmu * Nároky z újmy na zdraví * Nemajetková újma * Vybrané procení otázky medicínských sporů * Aktuální judikatura, Diskuze

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícímu své dotazy.

Cena: 850,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

 

JAK POSÍLIT PSYCHICKOU ODOLNOST A ZÍSKAT NADHLED V PRÁCI I V ŽIVOTĚ ADVOKÁTA

Termín: čtvrtek 17. března 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: PhDr. Miloslav Hrubý, psycholog, kouč, mediátor

Obsah semináře: Poslání advokáta potenciál a rizika * Rozpory mezi realitou a individuálními očekáváními, jak s nimi zacházet * Co je to sebereflexe, jak se k ní dobrat a jak ji „udělat správně“ * Péče o vlastní zdroje energie, úspory a násobení osobní energie * Tvorba a obnova zdrojů pro případ krize * Jak nakládat s časovým tlakem * Práce se změnou a motivacemi * Emoce: moudrý průvodce životem * Jak číst signály těla o dosažení „vnitřní hranice“ a jak je respektovat * Životní hodnoty a osobní potenciál jako zdroj růstu * Jak nastavit integritu mezi osobními a pracovními hodnotami, prioritami a cíli * Práce s náladou * Postupy a techniky pro trénink psychické odolnosti

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícímu své případné dotazy.

Cena: 850,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 14. března 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je aktuálně uvedena na webu ČAK u semináře).

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE (NEJEN) POHLEDEM JUDIKATURY

Termín: čtvrtek 31. března 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

Seminář se zaměří zejména na: Podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury * Důsledky porušení péče řádného hospodářepovinnost nahradit újmu, povinnost vydat prospěch/vrátit odměnu, ručení dle § 159 odst. 3 o. z., ručení dle § 68 z. o. k., ve znění účinném do 31. 12. 2020, žaloba na doplnění pasiv dle § 66 odst. 1 písm. b) z. o. k., vyloučení z výkonu funkce (diskvalifikace)

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícímu své dotazy.

Cena: 850,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 28. března 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

Více informací o uvedených (ale i dalších) seminářích pořádaných ČAK naleznete ZDE

Důležité upozornění ke všem seminářům ČAK: Pokud chcete, abyste získali kredity, nebo Vám byla započítána účast za seminář, je třeba se přihlásit, zaregistrovat a připojit individuálně! Jen tak může být ověřena Vaše účast anebo započítán kredit. Při jediném připojení v advokátní kanceláři a hromadném sledování to možné není.

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP