Lektoři AKADEMIE HAVEL & PARTNERS jsou autory nejrozsáhlejšího komentáře

Filip Melzer a Petr Tégl, působící jako Of Counsel HAVEL & PARTNERS a lektoři její vzdělávací AKADEMIE, jsou hlavními autory velkého komentáře k novému občanskému zákoníku, jehož IX. svazek právě vydalo nakladatelství Leges.  Ten je věnovaný závazkům z deliktů a jiných právních důvodů upravených v hlavě III a IV čtvrté části kodexu, v § 2894 – 3014. V českých podmínkách jde o dosud nejrozsáhlejší komentář k závazkům ze zákona.

Na sepsání devátého svazku komentáře se podílelo celkem 13 autorů působících na českých i slovenských právnických fakultách, ve významných právnických firmách i ve vrcholných orgánech justice a státní správy. Kromě Filipa Melzera a Petra Tégla do něj přispěl i partner HAVEL & PARTNERS Jan Šturm, který je spoluautorem části týkající se nekalé soutěže.

„Výsledkem společné práce je analýza mimořádně významných institutů odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, soukromého soutěžního práva (zejména práva nekalé soutěže), bezdůvodného obohacení a nepřikázaného jednatelství, i dnes poněkud méně relevantního institutu upotřebení věci k prospěchu jiného,“ upřesňuje záběr aktuálně vydaného devátého svazku komentáře jeden z dvojice hlavních redaktorů – docent Filip Melzer.

„Naším cílem bylo poskytnout čtenáři oporu při řešení složitých případů, se kterými se při své praxi setkává. Proto jsme se v podstatné míře soustředili především na interpretační a aplikační problémy, které občanský zákoník přináší. Při jejich řešení jsme reflektovali dosavadní českou a československou judikaturu a literaturu. Kde to bylo vhodné a účelné, zohlednili jsme i závěry, k nimž dospěla právní dogmatika příbuzných právních řádů. Výsledkem tohoto koncepčního přístupu je v českých podmínkách dosud nejrozsáhlejší zpracování závazků ze zákona,“ dodává druhý z dvojice hlavních redaktorů – docent Petr Tégl.

Jednotlivé svazky velkého komentáře vycházejí v nakladatelství Leges postupně. Do více než 7 000 stran textu zatím přispělo přes 50 předních českých a slovenských expertů, z nichž velká část se přímo podílela i na přípravě a vzniku nového civilního kodexu. Ze vzdělávací AKADEMIE HAVEL & PARTNERS jsou to kromě dvojice Filip Melzer a Petr Tégl také František Korbel a Renáta Šínová.

 

Zdroj: Tisková zpráva Akademie Havel & Partners.

 

Go to TOP