Problematika náhrada škody je tématem dubnového webináře PF UP Olomouc

Na porušení zákona, smluvní a provozní odpovědnost, náhradu nemajetkové újmy či odškodnění sekundárních obětí se – mimo jiné – zaměří odborný seminář Aktuální judikatura k náhradě škody, na který Vás zve Právnická fakulta UP v Olomouci. Akce, která je primárně určena pro soudce, státní zástupce, advokáty a podnikové právníky, se koná 21. dubna 2022 dopoledne online.

 

 

Webinář

Aktuální judikatura k náhradě škody

Termín: 21. dubna 2022 od 9:00 do 12:30 hodin

Akce se koná online (odkaz včetně prezentace bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail).  Po skončení webináře bude všem přihlášeným po dobu 5 dnů zpřístupněn záznam z akce.

Přednáší: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., docent na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP, předseda České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory, člen Pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády (v letech 20072012 byl  členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku), člen Komise pro rekodifikaci soukromého práva  na Slovensku, advokát ČAK, lektor Justiční akademie ČR, spoluautor Velkého akademického komentáře k občanskému zákoníku, v současné době připravuje jako hlavní redaktor a spoluautor velký komentář k novému občanskému zákoníku.

Cílem webináře je seznámit odbornou veřejnost s aktuálními problémy náhrady škody. Nejvyšší soud se již začíná vyjadřovat k novému o. z.; bude představena také judikatura k rozhodnutím Nejvyššího soudu publikovaným za rok 2020 a 2021.

Cena: 3 000 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 18. dubna 2022

Přihlašovat se můžete: ZDE

Přihlašovací formulář najdete také ZDE.

 

Informace o dalších webinářích pořádaných Právnickou fakultou UP v Olomouci naleznete na webových stránkách fakulty Veřejnost: Právnická fakulta UP (upol.cz), Advokátní deník Vás o nich informoval ZDE.

 

Další informace o tomto i dalších webinářích získáte u Mgr. Michaely Šrámkové, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Oddělení komunikace a vnějších vztahů, michaela.sramkova@upol.cz.

 

Zdroj: PF UP Olomouc
Foto: archiv PF UP Olomouc

 

 

 

 

 

Go to TOP