Soud odmítl nároky Lichtenštejnů na nemovitosti na jižní Moravě

Nadace knížete z Lichtenštejna neuspěla u Okresního soudu v Břeclavi s žalobou na státní instituce. Žádala vydání majetku, který podle ní neoprávněně užívá český stát, a náhradu škody. Šlo například o lednický či valtický zámek. Okresní soud žalobu zamítl jako nedůvodnou. Lichtenštejnská knížecí rodina tvrdí, že jí český stát majetek nezákonně zabavil na základě Benešových dekretů po roce 1945. V souladu s rozsudkem má žalující protistranám uhradit náklady řízení. Rozhodnutí není pravomocné, strany se proti němu mohou odvolat.

 

Podle soudkyně JUDr. Hany Dobišarové se k Benešovým dekretům mnohokrát vyjádřil Ústavní soud i Nejvyšší soud, ve věci byla podle ní vydána už řada rozhodnutí. Uvedla, že místní soud se nemohl zabývat konfiskačním procesem, ke kterému směřovaly některé důkazy nadace, a některé důkazy z toho důvodu ani neprovedl. Uvedla, že místnímu soudu nepřísluší zkoumat závěry Ústavního soudu.

Nadace podala na konci roku 2018 žaloby k 26 českým okresním soudům, Okresní soud v Břeclavi je jedním z nich. Nadace v žalobách poukazuje na to, že poslední držitel rodových majetků na českém území František Josef II. nebyl občan Německa, ale neutrálního Lichtenštejnska, navíc hlava suverénního státu. Konfiskace majetku tak podle nadace byla nezákonná. Lichtenštejnský kníže František Josef II. se ale podle tehdejšího správního orgánu přihlásil ve 30. letech 20. století k německé národnosti, a proto jeho majetek propadl státu po 2.světové válce na základě Benešových dekretů.

U soudu v Břeclavi šlo mimo jiné i o 10 000 hektarů lesů a půdy.  Mezi 14 státními institucemi, jež u OS v Břeclavi žalobě čelily, byly Lesy ČR, Národní památkový ústav, Povodí Moravy, Státní pozemkový úřad či Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Instituce nároky nadace neuznávají. Poukazovaly například na nedostatek aktivní legitimace a odkazovaly na průběh konfiskačního řízení.

Nadace v minulosti neuspěla u Ústavního soudu ve sporu s Českou republikou o les u středočeských Říčan. Následně ohledně sporu podala stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Rod Lichtenštejnů patřil k nejbohatší šlechtě v českých zemích, a to zejména na Moravě. Vlastnili rozsáhlé majetky včetně dnešního Lednicko-valtického areálu, zapsaného na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. O značnou část majetků na území někdejšího Československa ale Lichtenštejnové přišli v důsledku pozemkových reforem po první světové válce a zbylý majetek jim stát zkonfiskoval po druhé světové válce.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com (zámky Lednice a Valtice) a lgroup.com (sídlo Správy nemovitosti Nadace knížete z Lichtenštejna ve Vídni)

Go to TOP