Česká matka se proti rozhodnutí ESLP odvolá za podpory tuzemských politiků

Češka E. M. se odvolá proti verdiktu Evropského soudu pro lidská práva, který v lednu v kauze odebrání jejích synů rozhodl ve prospěch Norska. Požádá o projednání své žaloby u soudního Velkého senátu. O součinnost a podporu bude žádat také českou vládu. Informovali o tom právníci české matky, které norská sociální služba odebrala syny na jaře 2011 kvůli podezření na zneužívání, zanedbávání a týrání. Norské úřady ženu později zbavily rodičovských práv. ESLP uvedl, že norské instituce neporušily právo E. M. na respektování rodinného života a svá rozhodnutí přesvědčivě odůvodnily.

Soud v anotaci ke svému rozhodnutí napsal, že v odůvodnění se uvádí, že matka děti neochránila před nežádoucím chováním otce, bila je a způsobila, že se bály. Byla tak spoluzodpovědná za zanedbání péče, uvedl ESLP. Zmínil i medializaci citlivých informací a zveřejňování snímků dětí, údajů o zdravotním stavu staršího syna či pasáže ze znaleckého posudku ohledně sexuálního zneužívání. Povinnost usilovat o sloučení rodiny je třeba vyvažovat s povinností chránit nejlepší zájem dítěte, stojí v anotaci. Podle soudu matka byla ve střetu zájmů, když k němu podala stížnost jménem synů.

Podle právníků E. M. bylo rozhodnutí lidskoprávního soudu formalistické, převzal tvrzení Norska a vyjádření žaloby ignoroval. Advokátka Mgr. Dora Boková míní, že v rozsudku jsou nové principy, které s dosavadní praxí soudu nekorespondují, nebo je dosud neřešil. „Proto stojí za to podat žádost o postoupení stížností Velkému senátu. Jak otázka možnosti zastoupení dětí v řízení rodiči, tak otázka medializace jsou natolik zásadní, že by je podle našeho názoru měl posoudit Velký senát, ne pouze užší skupina několika soudců,“ řekla Boková.

Rozhodnutí odvolat se uvítali někteří politici. Podle senátorů a europoslanců se „ochrana dětí v Norsku zvrhla v totální popření práv rodičů“ a sesbírané materiály dokládají „výslovné lži“ norské sociální služby a norské soudy berou v potaz jen tvrzení pěstounů. Norská sociální služba Barnevernet je dlouhodobě terčem kritiky některých rodičů, expertů a politiků. Podle nich odebírá děti bez dostatečného odůvodnění. ESLP dostal stížností víc.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP