ESLP: Délka vydávací vazby ruského občana v ČR byla nezákonná

Evropský soud pro lidská práva zveřejnil dne 3. února 2022 rozsudek ve věci Komissarov proti České republice, jímž rozhodl o porušení práva stěžovatele na osobní svobodu. Dotyčný měl být vydán k trestnímu stíhání a ve vydávací vazbě setrval osmnáct měsíců. Tato doba vyplývá ze souběžně probíhajícího azylového řízení, které v jeho případě – navzdory zákonem danému časovému omezení na půl roku – trvalo sedmnáct měsíců.

 

Stěžovatel Yury Komissarov byl v Rusku v roce 1999 obviněn z podvodu. Ruské orgány žádaly opakovaně o jeho vydání. Poté, co ministr spravedlnosti jeho vydání povolil, se stěžovatel v květnu 2016 ocitl ve vydávací vazbě. Příprava jeho extradice však musela být záhy pozastavena, neboť stěžovatel požádal o udělení mezinárodní ochrany. Jak rozhodl Ústavní soud, nelze do skončení azylového řízení extradici vykonat. Jelikož podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany nevede k automatickému propuštění z vydávací vazby, stěžovatel v ní setrval do listopadu 2017, kdy byl v návaznosti na skončení azylového řízení v říjnu 2017 nakonec vydán ruským orgánům.

Maximální délka vydávací vazby je upravena zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a nesmí překročit šest měsíců. Do této lhůty se však nezapočítává doba, po kterou současně běží řízení o mezinárodní ochraně. I jeho délka je nicméně zákonem omezena, a to na šest měsíců. Vydávací vazba by tedy při souběhu obou řízení neměla přesáhnout jeden rok.

Podle čl. 5 odst. 1 písm. f) Evropské úmluvy o lidských právech může stát zbavit člověka osobní svobody za účelem jeho vydání do cizího státu. Takový postup musí splňovat určité požadavky, na prvním místě soulad se zákonem příslušného státu. V tomto případě průtahy v azylovém řízení způsobily nezákonnost délky vydávací vazby. Evropský soud pro lidská práva mimo jiné připomněl, že osoby, které čelí extradici pro účely trestního stíhání v cizině, dosud nebyly odsouzeny, a tak je třeba přihlížet k zásadě presumpce neviny.

Rozsudek dosud není v právní moci. V anglickém jazyce se s ním lze seznámit zde. Anotace rozsudku, jakož i jeho překlad bude ve druhé polovině února k dispozici v databázi rozsudků a rozhodnutí ESLP na adrese eslp.justice.cz.

 

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce
Foto: archiv ESLP

Go to TOP