Advokáti mohou své první letošní kredity získat už na lednových webinářích ČAK

Česká advokátní komora nabízí advokátkám a advokátům i advokátním koncipientkám a koncipientům volná místa na svých lednových a únorových webinářích. Zajímá vás téma odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, aktuální rozhodovací praxe NS v oblasti předkupního práva k pozemkům a stavbám, nebo problematika rozhodování o nákladech řízení? Nebo se chcete zdokonalit v právnické angličtině? Stačí si jen vybrat!  

 

Rozhodování o nákladech řízení a jeho ústavněprávní aspekty

Termín: 20. ledna 2022
Lektor – JUDr. Jaromír Jirsa, soudce ÚS ČR

Téma webináře: Ústavní soud coby „vrcholná nákladová instance“ • výběr z aktuální nákladové judikatury vyšších soudů • rozhodování ve věcech soudních poplatků • rozhodování o nákladech právního zastoupení • k účelnosti vynaložených nákladů • pravidlo úspěchu ve věci a procesního zavinění na zastavení řízení • jistota za návrh na předběžné opatření

Přihlásit se je možné ZDE.

 

 

Náhrada hmotných újem i nemateriálních újem podle Zákoníku práce (zejména odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání)

Termín: 27. ledna 2022
Lektor: JUDr. Martin Mikyska, advokát, soudní znalec

Webinář je zaměřený na:

 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v souvislostech BOZP a pracovnělékařských služeb, zejména lékařských posudků. Sankce zaměstnavatelům za porušování předpisů o BOZP, zejména pokuty od orgánů inspekce práce a regresní náhrady zdravotních pojišťoven, trestní stíhání za ublížení na zdraví.
 • Řádné a včasné vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu, evidence pracovního úrazu, sepsání záznamu o úrazu – alfa omega pro odškodnění.
 • Krácení odškodnění – předpoklady, rozsah, řešení sporu mezi zaměstnancem – zaměstnavatelem a pojišťovnou.
 • Pojem pracovního úrazu a nemoci z povolání – příklady z praxe.)
 • Nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání, je covid-19 nemoc z povolání – pro koho?
 • Odškodnění ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti.
 • Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění (bodový systém, anebo Metodika Nejvyššího soudu?)
 • Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – renta.
 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s následkem smrti.
 • Jak komunikovat se zákonnou pojišťovnou?
 • Advokát jako zástupce poškozeného nebo odpovědného zaměstnavatele – na co si dát pozor, nejčastější chyby při zastupování…

Přihlásit se je možné ZDE

 

 

Nezbytná cesta a předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení OZ v aktuální rozhodovací praxi NS ČR

Termín: 3. února 2022
Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR

Seminář bude zaměřen na dvě dílčí praktická témata, k nimž již existuje rozhodovací praxe Nejvyššího soudu: I. Nezbytná cesta – přechodná ustanovení – změny v právní úpravě – předpoklady povolení nezbytné cesty – soudní rozhodnutí o povolení nezbytné cesty – překážky povolení nezbytné cesty – praktické otázky spojené s nezbytnou cestou – rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízení
II. Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení OZ – význam a podstata přechodných ustanovení k pozemkům a stavbám – východiska předkupního práva – jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice předkupního práva.

Přihlásit se je možné ZDE

 

 

Poslední nabídkou je Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé – únor 2022–červen 2022 (13 lekcí po 90 min. výuky), prezenční, popř. kombinovanou formou – online přes ZOOM v případě zpřísnění pandemických opatření

Lektorka: Mgr. et Mgr. Vladimíra Kvasničková, právnička a učitelka, odborná asistentka na katedře jazyků PF UK

Kurz je zaměřen na akvizici základní terminologie v oblasti práva obchodních společností a souvisejících témat. Náplň kurzu může být změněna, aby reflektovala potřeby účastníků. Předpokladem účasti v kurzu je minimální jazyková úroveň B1 (intermediate/středně pokročilá), ideálně však B2 (upper-intermediate/pokročilá). Kurz je veden převážně v angličtině a předpokládá se aktivní zapojení frekventantů.

Přihláška, anotace, klíč k testu a další podklady ke kurzu ZDE


Zdroj: ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP