Na post evropského pověřeného žalobce odchází z NSZ Mgr. Pavel Pukovec

Po osmi letech končí ve funkci náměstka nejvyššího státního zástupce Mgr. Pavel Pukovec. Od března 2021 začíná působit jako jeden z evropských pověřených žalobců, kteří se v České republice ujmou případů souvisejících s poškozováním finančních zájmů Evropské unie, jejichž vyšetřování je v kompetenci Úřadu evropského veřejného žalobce (European Public Prosecutor’s Office – EPPO).

Mgr. Pavel Pukovec

„Do Brna jsem před osmi lety přicházel s přáním nezklamat a odborně i lidsky přispět k řádnému fungování státního zastupitelství. Snad se mi to podařilo. Bylo mi po celou dobu ctí být součástí týmu NSZ v čele s Pavlem Zemanem,“ ohlíží se za svým působením Pavel Pukovec.

Mgr. Pavel Pukovec zastával pozici náměstka nejvyššího státního zástupce od roku 2013. Na starosti měl agendu závažné hospodářské a finanční kriminality, mezinárodní spolupráce a netrestní působnosti veřejné žaloby. Předtím působil devět let jako okresní státní zástupce v Kroměříži.

„Velice oceňuji aktivity Mgr. Pukavce nejenom v rámci jemu svěřených odborů, ale rovněž v oblasti vzdělávání na Justiční akademii a vůbec celý jeho široký záběr. Díky němu Nejvyšší státní zastupitelství navázalo kontakty s dalšími subjekty, ať už s řadou veřejných institucí, univerzit, ale i se soukromým sektorem, například kvůli vzdělávacím a metodickým aktivitám na poli trestního stíhání právnických osob,“ zhodnotil přínos jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman

Do okamžiku výběru nového náměstka si prozatím agendu Mgr. Pavla Pukovce rozdělí stávající náměstci nejvyššího státního zástupce JUDr. Igor Stříž a Mgr. Jiří Pavlík (viz Organizační schéma NSZ platné od 1. března 2021).

Zdroj: NSZ
Foto: archiv NSZ

Go to TOP