Za nezákonné zásahy by se měli omluvit ti, kteří je způsobili, míní ministr Blažek

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., byl advokátem. Ale ještě před svým prvním ministerským angažmá, v roce 2012, svoji advokátní praxi pozastavil a od té doby se plně a profesionálně věnuje pouze politice. Jak sám říká, dělat advokacii pouze na půl plynu nelze. Nejen o tom, jaké je to vstoupit znovu do „stejné řeky“, tedy být podruhé v historii ministrem spravedlnosti, si povídal JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., s moderátorem JUDr. Petrem Tomanem, LL.M., v aktuálním dílu seriálu podcastů Politici mezi paragrafy, který přináší rozhovory s právními experty z řad politické reprezentace.

 

„Řeka se rozhodně změnila, takže není to stejné jako poprvé, ale moje výhoda je v tom, že jsem vplul do budovy, kde už jsem byl a znám to tu, aniž bych se zatěžoval nějakými pocity, a mohl jsem začít normálně pracovat,“ svěřil se ministr Blažek.

V podcastu se detailněji ohlédl za svým prvním působením na Ministerstvu spravedlnosti, například vzpomněl na červen roku 2013, který se zapsal do dějin naší republiky policejním zásahem na Úřadu vlády. „Doufám, že už nic podobného nikdy nezažiju. Vzpomínám si, že to byla strašně zvláštní noc, a dodnes si myslím, že zásah byl zbytečně přehnaný, a navíc jeho neadekvátní mediální prezentace způsobila mezinárodní ostudu. Tehdy šlo o selhání některých šéfů státních zastupitelství. Ještě dokážu pochopit pochybení řadových státních zástupců, ale jejich vedoucí jsou právě od toho, aby vyhodnocovali všechny podklady ještě více, a to se v téhle kauze nepovedlo. Šlo o zbytečný experiment a byl to jeden z důkazů nepochopení toho, co je vysoká politika. Jsou činy, které se nám nemusejí líbit, ale ještě to neznamená, že to jsou činy trestné,“ zavzpomínal JUDr. Blažek na dobu před téměř 9 lety.

A odpověděl také na to, jaké jsou klíčové úkoly Ministerstva spravedlnosti v roce 2022…

„Vyzní to možná jako fráze, ale je to evropské předsednictví, které se nedá opomenout, i když to možná občan hned nepocítí na vlastní kůži. Kvůli tomu, že z Evropské komise chodí různé návrhy, které se nám líbí někdy více a někdy méně, měli bychom tohoto předsednictví využít, abychom obhájili to, co je dobré a mohlo být případně ještě lepší. Dalším velkým úkolem je digitalizace nebo revize odměn soudních znalců. Tady se nepovedla poslední novela zákona, takže znalci jsou nedostatečně ohodnoceni a odmítají tuto činnost vykonávat, což má dalekosáhlé důsledky u soudu. A co jsem nestihl před 10 lety, je postarat se o platy nejustičních zaměstnanců v soudnictví. Odměňování zapisovatelek, ale i asistentů soudců a dalších profesí u soudů by se v dohledné době mělo také zlepšit. Jestli se to povede? U těchto záležitostí se to povést musí,“ slibuje ministr spravedlnosti. Pokud jde o přijetí novely trestního řádu, tady je JUDr. Blažek realista a raději jen doufá, že se to do konce tohoto funkčního stihne. Stejně jako to, že v horizontu dvou měsíců by měl být zvolen nový předseda NSS. „Ale z advokacie si nesu poučení, že advokát si nemá dávat lhůty, ale má je dodržovat.“

Protože právě v době vzniku podcastu schválila vláda definitivní znění svého Programového prohlášení, došlo v diskusi i na to, jak se od podpisu koaliční smlouvy změnila kapitola Právo a spravedlnost. „Pokud vím, tak se nic zásadního nezměnilo, rozhodně nic neubylo, spíš přibylo, například se podařilo prosadit, že stávající vláda bude více dbát o ochranu profesních komor a výslovně je zmíněna ochrana mlčenlivosti. Pokud jde o oblast soudnictví, tam jsem prosadil posílení personálního obsazení v oblasti správního soudnictví, kde je situace dlouhodobě špatná,“ dodal JUDr. Blažek.

Novým prvkem ve vládě je ministr pro legislativu. Jak se bude oběma ministrům spolupracovat a nebudou se dublovat jejich funkce či působnosti? „Jsme teprve na začátku, kolega je také advokát, tak určitě najdeme společnou řeč. Navíc působnost jednotlivých ministerstev je jasně daná, ministr pro legislativu bude odpovídat hlavně za právní čistotu zákonů,“ vysvětlil ministr spravedlnosti.

Došlo i na debatu o tom, co nejvíce trápí českou justici… „Je toho hodně, například zjišťujeme, jak obrovské množství nesmyslných předpisů je stále ještě v platnosti – třeba o tom, jak mají vypadat lyžařské kurzy škol. Jen se divíme, kolik je k tomuto tématu vyhlášek, které stále platí. Nebo k dětským táborům a dalším akcím. Ideální by bylo, pokud by byl jeden speciální zákon nad těmito vyhláškami. Myslím si, že by to šlo, vždyť v Evropě jsou státy, kde je vše ošetřeno zákonem a funguje to.“

Závěrem padla řeč i na to, že již tři dny po svém jmenování se ministr vydal na svoji první návštěvu, která vedla do České advokátní komory. Byla v tom určitá symbolika? „Někdy se symbol stane i neplánovaně. Pravdou je, že jako první jsem chtěl na ministerstvu přijmout zástupce ČAK. Když jsme schůzku domlouvali, zjistil jsem, že zájem ze strany představitelů byl početnější, tak jsem sám navrhl, že přijdu na Komoru sám. Jinak nepopírám, že jsem se chtěl potkat jako první právě s advokáty zcela vědomě. Ale ve stejný den, kdyby to bylo časově jen trochu možné, bych se setkal i se zástupci ostatních komor – exekutorské, notářské a dalších.“

Ministr Blažek se dotkl také finančních náhrad za nezákonné trestní stíhání. „Tahle věc nebyla dostatečně v původním zákonu řešena, a proto se jí chci zabývat. A cest je několik, jak v rovině etické, tak finanční. Rozhodně by se za nezákonné trestní stíhání stát měl omluvit, jde jen o to, čími ústy. Neměl by to být jen ministr spravedlnosti, ale i státní zástupci, nebo soudci. Podle mého je slušností, aby se ten, kdo škodu způsobí, omluvil a za své chyby zaplatil. A slovo platit nemusí mít jen finanční stránku. Stačí, když se „reflektory upřou“ na toho, kdo udělá chybu. A mělo by to tak fungovat i u státních zástupců a soudců, kteří rozhodnou nebo opakovaně rozhodují špatně. Tito lidé by měli být veřejně známí. Dosavadní systém a postup, který nechává tyto lidi v anonymitě, není eticky správný, a proto by se měl změnit,“ doplnil povídání v pořadí 15. a aktuálně 22. ministr spravedlnosti v historii samostatné republiky.

„Rozhovor s ministrem Pavlem Blažkem považuji za velmi zajímavý. Především proto, že se nevyhýbal otevřeným odpovědím na mé otázky týkající se mnohých kontroverzních témat: zásahu policie a státního zastupitelství na Úřadu vlády v roce 2013, připravovaným změnám zákona o státním zastupitelství, omluvám ministerstva za nezákonná trestní stíhání a mnohým dalším,“ ocenil otevřenost odpovědí moderátor JUDr. Petr Toman.

A na by co z doby ministrování JUDr. Pavla Blažka měla justice vzpomínat? „Byl bych rád, kdyby si řekla, že nám Blažek nelhal a držel slovo!“

 

Chcete se dozvědět něco víc o rozdílnosti českého a moravského trestního práva, o rušení či nerušení vrchních soudů, novele zákona o státním zastupitelství, o novém trestním řádu, ale i o řešení nespravedlností daných minulým režimem či opakovaných únicích z odposlechů? Nalaďte si aktuální díl seriálu Politici mezi paragrafy!


Redakce AD
Foto: info.cz

Go to TOP