Kauza odposlechů nabírá alarmující směr, ČAK podá oficiální stížnosti

Česká advokátní komora se již několik týdnů intenzivně zabývá kauzou odposlechů výslechových místností ve vazební věznici v Brně-Bohunicích, kde, mimo jiné, probíhají porady mezi advokáty a jejich klienty, neboť se může jednat o naprosto zásadní riziko ohrožení důvěrnosti vztahu mezi klienty a advokáty.

 

Komora se již obrátila na zúčastněné instituce a orgány se žádostí o informace a prošetření a její zástupci se 11. ledna 2022 zúčastnili také jednání Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu komunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která se touto kauzou začala zabývat. Nicméně, s ohledem na skutečnost, že tato jednání jsou neveřejná, nemůže se Komora k jejich obsahu vyjadřovat.

Za velmi alarmující považuje vedení ČAK skutečnost, že ačkoliv dosud Česká advokátní komora vycházela z informací, že je systémově vyloučeno, aby v rámci povolených odposlechů došlo také k narušení důvěrnosti komunikace mezi advokáty a jejich klienty, z dokumentů zmíněných v článku ze dne 13. ledna 2022 v Ekonomickém deníku se zdá, že přinejmenším v případě dvou porad obhájce s klientem k takovému narušení důvěrnosti došlo.

Česká advokátní komora se bude touto kauzou nadále intenzivně zabývat a obrátí se na vládu České republiky, Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství s oficiální stížností a žádostí o důkladné prošetření. Česká advokátní komora bude rovněž požadovat, aby výše zmíněná Stálá komise, jakož i další orgány Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pokračovaly v prověřování této velmi závažné záležitosti, která se zdaleka netýká jen advokacie.

Vedení ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP