Advokátní stav posílila více než stovka nových advokátů a advokátek

Ve středu 12. ledna 2022 se – letos poprvé – konaly v Kaňkově paláci, sídle České advokátní komory, advokátní sliby. Slavnostního aktu se postupně zúčastnilo celkem 112 „čerstvých“ advokátek a advokátů. Další skupina, tentokrát koncipientek a koncipientů, pak prokazovala ve stejný čas ve školicí místnosti Komory své znalosti při písemném testu, který je součástí advokátních zkoušek.

 

Ve velké zasedací místnosti Kaňkova paláce skládali noví advokáti svůj slib do rukou místopředsedy ČAK JUDr. Petra Tomana, LL.M., jeho pomocnou rukou pak byla vedoucí Odboru matriky ČAK JUDr. Jaroslava Macková. Po zaznění advokátní hymny přistupovali jeden po druhém k pultíku, kde převzali od Petra Tomana osvědčení a slovem „Slibuji“ stvrdili, že souhlasí se zněním advokátního slibu.

Vedle těch, kdo od 1. února posílí počet zapsaných členů České advokátní komory, přijeli ve stejný den do sídla Komory i první z těch, kteří mají jednu z nejtěžších zkoušek své profesní kariéry teprve před sebou – celkem více než 100 koncipientek a koncipientů zde bude po dobu tří dnů postupně a za dodržení přísných hygienických pravidel ve zkušební místnosti skládat písemnou část testu, která se v posledních letech koná online. Výsledek testu pak ovlivní jejich další cestu za složením slibu advokáta.

Za redakci AD přejeme oběma skupinám hodně štěstí v kariéře i na cestě za vysněnou profesí.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP