Vláda zveřejnila programové prohlášení, slibuje zlepšit kvalitu legislativy

Zlepšit kvalitu legislativy, zjednodušovat předpisy a lépe analyzovat jejich dopady. To jsou jen některé z bodů Programového prohlášení vlády (kapitola Legislativa) zveřejněného dne 7. ledna 2022.  Ke změnám Ústavy chce vláda přistupovat konzervativně, spolu se Senátem i opozicí má v úmyslu hledat řešení diskutovaných změn. Zmiňuje například možné posílení role Senátu či pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

 

Nové předpisy bude mít ve vládě na starost ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády  JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. Ten po svém uvedení do funkce v prosinci řekl, že chce dbát na kvalitu vládních návrhů, jejich jednoduchost, promyšlenost a provázanost. Plánuje i rušit přebytečné předpisy. Začne revizí povinností drobných a středních podnikatelů.

V obdobném duchu je formulováno i programové prohlášení, které označuje kvalitní legislativu a chytré řízení státu za podstatné předpoklady prosperity ČR. „Stát nesmí lidem a firmám házet klacky pod nohy, ale naopak vytvářet prostředí, které podpoří jejich činorodost, kreativitu a podnikavost,“ stojí v dokumentu.

Vláda bude důkladně zvažovat každou novou regulaci a předpisy předkládat řádnou legislativní cestou tak, aby se k nim mohli vyjádřit odborníci v legislativní radě. U nových předpisů chce také nejpozději do pěti let vyhodnocovat jejich fungování v praxi. „Za tímto účelem budeme využívat metodiku hodnocení celkového společenského přínosu a dopadů legislativy v souladu s dobrou praxí v EU a doporučeními OECD,“ uvádí vláda.

Nutná pravidla má v úmyslu zjednodušovat. Chce také zrušit, co je v právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl. O připravované legislativě chce také vláda vést veřejné konzultace. „Zajistíme funkční spolupráci státní správy s kvalitními akademickými pracovišti z ČR a zahraničí, což umožní lépe přenášet aktuální poznatky do tvorby zákonů,“ stojí v programovém prohlášení.

K Ústavě a Listině základních práv a svobod bude kabinet přistupovat konzervativně. „V diskusi se Senátem a opozicí budeme hledat řešení dosud diskutovaných témat,“ píše vláda. Zmiňuje zvažované posílení role Senátu, zavedení dobrovolného klouzavého mandátu, změny u vysílání vojsk, ústavní ochranu vody či rozšíření pravomocí NKÚ.

 

V oblasti spravedlnosti a práva slibuje vláda dokončit návrh nového trestního řádu i věcného záměru civilního řádu soudního. Uvedla také, že ještě v letošním roce chce vytvořit návrh novely zákona o státním zastupitelství, která zavede funkční období vedoucích státních zástupců, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Ohledně státních zástupců plánuje vláda také přijmout opatření „k posílení jejich odpovědnosti“.

Ve sféře soudnictví i státního zastupitelství se chce kabinet zasadit o zvýšení odměn nejustičních pracovníků. Plánuje elektronický soudní spis, zpřístupnění statistiky rozhodování soudců a soudů či posílení personálního obsazení ve správním soudnictví.

Mezi svými prioritami v oblasti práva vláda dále zmiňuje podporu konsensuálního řešení rodičovských konfliktů tak, aby děti nebyly oběťmi sporů mezi rodiči. Chce také předložit opatření, která „pomohou efektivnímu řešení finančních obtíží a dluhů tak, aby byl kladen důraz na prevenci a poskytnutí druhé šance“. Hodlá rovněž usnadnit zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku, tento návrh chce předložit do poloviny letošního roku.

Jak uvádí dokument, vláda počítá rovněž s předložením návrhu zákona transponujícího evropskou směrnici o ochraně takzvaných whistleblowerů, tedy lidí, kteří veřejně upozorní na protiprávní činnost.

 

Redakce Advokátního deníku požádala o vyjádření k Programovému prohlášení vlády, ke kapitole Spravedlnost a právo, členy představenstva ČAK. S jejich komentáři Vás postupně seznámíme.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vláda ČR

Go to TOP