Cenu Václava Mandáka získal článek o použitelnosti soukromých záznamů

Již po sedmé byla na slavnostním galavečeru Právníka roku, který se konal v pátek 17. května 2024 v pražském Obecním domě, mimosoutěžně udělena cena za nejlepší odborný článek publikovaný v časopise Bulletin advokacie (BA) v předcházejícím roce, tzv. „Cena Václava Mandáka“. Tu získaly za článek „K použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním řízení“, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 9/2023, advokátky JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D., a JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D.

 

Cenu vítězkám předali předseda redakční rady BA Petr Toman a šéfredaktorka BA Hana Rýdlová. Vedle skleněné plakety obdržela každá z vítězek i šek v hodnotě 5 000 Kč na nákup tištěné odborné literatury vydavatelství Wolters Kluwer z rukou generálního ředitele vydavatelství Ľubomíra Weisse.

Záměr udělovat každoročně ocenění za nejlepší původní článek publikovaný v tištěné verzi Bulletinu advokacie v předchozím kalendářním roce schválila redakční rada Bulletinu advokacie již před sedmi lety. Ocenění pojmenovala „Cena Václava Mandáka“, po dlouholetém šéfredaktorovi tohoto periodika.

Do hodnocení o udělení Ceny Václava Mandáka jsou zařazeny všechny původní články publikované v daném kalendářním roce v tištené verzi Bulletinu advokacie. „Redakční rada hodnotí články podle odborné kvality, jejich srozumitelnosti a argumentační přesvědčivosti, přínosu článku pro právní a zejména advokátní praxi, přihlíží také k původnosti tématu a jeho aktuálnosti v daném kalendářním roce,“ přiblížil práci redakční rady BA její předseda Petr Toman.

Nejlépe těmto kritériím v již sedmém ročníku soutěže vyhověly a Cenu Václava Mandáka za rok 2023 získaly Alena Tibitanzlová a Petra Zaoralová.

Autorky ve svém článku „K použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním řízení“ upozorňují na skutečnost, že současná legislativa neobsahuje právní úpravu použitelnosti obrazových, zvukových a jiných záznamů předložených odlišnými osobami od orgánů činných v trestním řízení a nadto chybí i explicitní právní úprava postupu při vyhledávaní, opatřování a předkládání takových záznamů. Je navíc zřejmé, že zákonná pravidla se neuplatní ani analogicky. Vzhledem k tomu, že otázka použitelnosti soukromých záznamů jako důkazu v trestním řízení je a současně bude vždy aktuální, připravily autorky pro čtenáře Bulletinu advokacie ucelené a přehledné shrnutí této problematiky, včetně soudních rozhodnutí, která hrají v posuzování podmínek přípustnosti soukromých záznamů klíčovou roli.

Zmíněná výše popsaná práce vyhověla nejlépe všem kategoriím, tedy z pohledu odborné kvality, srozumitelnosti a argumentační přesvědčivosti, původnosti tématu a aktuálnosti, a samozřejmě přínosu pro právní, zejména advokátní praxi.

 

Na slavnostním galavečeru ve Smetanově síni pražského Obecního domu obě čerstvé držitelky Ceny Václava Mandáka svůj úspěch krátce okomentovaly.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat redakci Bulletinu advokacie za toto ocenění. Musím upřímně říct, že si ho velice vážím, znamená pro mě hodně. A to i pro mou budoucí advokátní praxi,“ řekla Petra Zaoralová. „Bez akademického působení na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem i psala dizertaci o otázce použitelnosti důkazů v trestním řízení, jež také byla následně publikována, by asi tento článek nevznikl,“ dodala.

„Publikuji již přibližně deset let, a tohle ocenění je pro mě důkazem toho, že to má smysl – že všechny ty články a příspěvky nebyly pouze nějakým výkřikem do tmy,“ přiblížila divákům své pocity Alena Tibitanzlová. „Současně mě to motivuje pokračovat v této činnosti i nadále.“

„Ráda bych jménem celé redakce Bulletinu advokacie vítězkám srdečně pogratulovala a zároveň dala na vědomí, že byl vyhlášen další ročník soutěže. Budeme se těšit na další odborné příspěvky na aktuální a zajímavá témata,“ uvedla k vyhlášení letošního ročníku šéfredaktorka BA Hana Rýdlová.

 

 

 

Redakce AD
Ilustrační foto: Jakub Štádler a redakce AD

 

 

 

Go to TOP