Od Nového roku je možné posílat na tísňové linky i textové zprávy

Na linky tísňového volání 112 a 150, které mají ve své působnosti hasiči, a na policejní linku 158 je možné od večerních hodin soboty

Na linky tísňového volání 112 a 150, které mají ve své působnosti hasiči, a na policejní linku 158 je možné od večerních hodin soboty 1. ledna posílat v tísni také textové zprávy, tedy SMS. Dosud bylo možné na tyto linky pouze telefonovat. Možnost posílat SMS měli jen handicapovaní, kteří se museli zaregistrovat u Hasičského záchranného sboru. Tuto změnu přináší novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, jejíž část právě na Nový rok vstoupila v účinnost.

 

„Zasílání SMS zpráv na tísňová čísla je určeno primárně pro osoby se zdravotním postižením a sníženými či narušenými komunikačními schopnostmi. Jednoznačně se jedná o rozšíření možností stávající tísňové komunikace, jež dosud probíhala telefonicky. Jako prioritní však pro tísňové linky i nadále zůstává hlasové tísňové volání, které je rychlejší a efektivnější,“ uvedla mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Mgr. Nicole Studená.

Operátoři v centrech tísňové komunikace jsou na příjem textových zpráv podle mluvčí připraveni. Odpovídat na ně budou rovněž pomocí SMS. „Tísňová čísla slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek,“ stanoví zákon.

Novela zákona předpokládá, že pokud to bude technicky proveditelné, budou možné i další způsoby komunikace. Operátoři budou mít za úkol spolupracovat s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zdravotnictví a Českým telekomunikačním úřadem na rozvoji dalších forem a způsobu tísňové komunikace.

Mobilní operátoři budou mít povinnost poskytovat osobní nebo identifikační údaje o svých klientech pro jejich lokalizaci a identifikaci v případech, kdy jejich klient volá na tísňovou linku. Lokalizační údaje budou moci být odesílány z jeho mobilního zařízení při hovoru na tísňovou linku bez jeho souhlasu. Mobilním operátorům zákon ukládá, aby v případě hrozících nebo nastalých mimořádných situací předávali svým zákazníkům bezplatně veřejné výstrahy.

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší také změny v telemarketingu, ty mají nastat od 1. července 2022. Změny nahradí dosavadní praxi, podle níž reklamní nabídky nesmějí směřovat jen k těm, kteří si to výslovně nepřejí. Operátoři s reklamními telefonickými nabídkami služeb a výrobků budou moci oslovovat jen ty, kteří si to výslovně přáli.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP