Oběti protiprávních sterilizací mohou požádat o odškodné 300 000 korun

Oběti protiprávních sterilizací z období od července 1966 do konce března 2012 mohou od začátku tohoto roku získat odškodné od státu ve výši 300 000 korun. Požádat o ně mohou Ministerstvo zdravotnictví, a to až do 1. 1. 2025. Při doložení všech potřebných dokumentů a skutečností by měly částku obdržet do tří měsíců. Ukládá to zákon č. 297/2021 Sb., který začíná být účinný od Nového roku.

 

S podezřením na nucené sterilizace v Česku, a to především romských žen, přišlo v roce 2004 Evropské centrum pro práva Romů (ERRC). Desítky žen se pak přihlásily veřejnému ochránci práv, některé se obrátily i na soudy. Vládní výbor proti mučení navrhl zavést odškodné už v roce 2006. V roce 2009 se za protiprávní zákroky tehdejší vláda omluvila. Za to, že stát porušoval práva lidí a neodškodnil je, ČR sklízela léta kritiku od mezinárodních organizací. Návrh zákona o odškodnění předložil na jaře 2015 tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier. Předpis se ale nepodařilo prosadit. Znovu s ním přišla v minulém volebním období skupina poslanců z tehdejší koalice i opozice v čele s vládní zmocněnkyní pro lidská práva prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc.

Návrh vymezuje období téměř 46 let od platnosti zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, do přijetí nových právních předpisů. Odškodné je určeno pro osoby, které zákrok podstoupily mezi 1. červencem 1966 a 31. březnem 2012 bez svobodného rozhodnutí a informací o dopadech. Pro sterilizaci se rozhodly po přesvědčování, hrozbě odebrání dětí či dávek. Motivací mohla pak být i finanční či věcná odměna v zájmu „zdravé populace“. Tento postup upravovaly tehdejší předpisy.

Žádosti o jednorázové odškodnění musí obsahovat vedle listin a jiných důkazních materiálů popis případu. Je nutné označit zdravotnické zařízení, kde se zákrok provedl. Nesmí chybět datum provedení sterilizace a vylíčení jejích okolností. Nemocnice a úřady musí pak Ministerstvu zdravotnictví na jeho výzvu poskytnout další informace. Celý proces by měl při doložení všech potřebných skutečností k žádosti zabrat maximálně tři měsíce. Ministerstvo má na vyřízení 60 dnů. Po přiznání nároku pak do 30 dnů pošle peníze na účet. Při zamítnutí žádosti je možné podat žalobu k soudu.

U dokumentů, které by mohly mít při přiznávání odškodnění význam, neplynou teď deset let skartační lhůty. Po tuto desetiletou dobu není možné také vyřadit a zničit zdravotnickou dokumentaci, která se týká sterilizací za stanovených 46 let.

Podle podkladů k normě by se odškodnění mohlo týkat asi 400 osob. Odškodné nepodléhá dani z příjmu. Vyplacení jednorázové peněžní částky vyplacené státem osobě sterilizované v rozporu s právem se dále nepovažuje za započitatelné příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP