Komerční šíření nacistických symbolů bude trestné

Od 1. ledna tohoto roku bude trestné komerční šíření nacistických a obdobných symbolů. V účinnost totiž vstoupí zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ten zavádí například i stálou zbraňovou amnestii nebo změny, které mají odsouzené více motivovat k vykonání alternativních trestů – tedy například obecně prospěšných prací.

 

Předloha, která vznikla za předchozí vlády, se původně týkala zejména záležitostí souvisejících s alternativními tresty a s činností Probační a mediační služby. Tehdejší sněmovna ale k novele přidala řadu doplňků.

Pachateli, který ve větším rozsahu vyrobí, doveze, nabídne, veřejně zpřístupní, uvede do oběhu nebo prodá dílo s vyobrazeními symbolů hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, budou v základní sazbě hrozit až tři roky vězení. Trestné nebude využití takového propagandistického materiálu například při výuce a při zpravodajství o aktuálních nebo historických událostech.

Trvalá zbraňová amnestie bude spočívat v tom, že člověku, jenž dobrovolně odevzdá nelegálně drženou zbraň, nebude vzhledem k projevení tzv. účinné lítosti hrozit stíhání za nedovolené ozbrojování.

Novela také zpřísňuje trest za trestný čin vydírání, pokud by směřoval vůči těhotné ženě. Hrozit za ně bude až osm let vězení místo čtyř.

Proces nařizování některých alternativních trestů by od ledna měl být méně formalistický. Navrhované změny mají odstranit prodlevy, které vytvářel stávající systém a který bránil širšímu využívání těchto trestů. Mezi prvky, které mají pachatele motivovat, patří například možnost zrušit uložený dohled, pokud odsouzený vzorně plní veškeré uložené povinnosti a vedením svého života prokázal polepšení.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP