Od 1. ledna se změní systém přípravy a výběru nových soudců

Od Nového roku, tedy od soboty 1. ledna 2022, se změní systém výběru nových soudců. V účinnost totiž vstoupí novela zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), která stanoví jednotný systém výběru jak soudců, tak i soudních funkcionářů. Mimo jiné také zakazuje opakované jmenování předsedů soudů a zavádí jejich povinné manažerské vzdělávání.

 

Novela přijatá za předchozí ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové vychází z doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO). Podle Ministerstva spravedlnosti je jejím cílem zejména větší transparentnost při výběru soudců. Dosavadní systém přípravy a výběru soudců totiž nebyl u soudů jednotný – někde například vůbec nepůsobili justiční čekatelé, nahradili je asistenti soudců. Novela proto současné justiční čekatele ruší. U soudů by měli působit hlavně asistenti, kteří budou jednotlivým soudcům pomáhat s vyřizováním každodenní agendy.

Právní předpis mimo jiné zavádí povinnou praktickou přípravu justičních kandidátů, která bude navazovat na úspěšné složení odborné justiční zkoušky. Praxi justičního kandidáta budou moci absolvovat i právníci, kteří za sebou mají jinou profesní zkoušku. V rámci roční přípravy si tito vybraní kandidáti budou osvojovat dovednosti nezbytné pro práci soudce.

Nový soudce pak vzejde z výběrového řízení, které se bude konat v rámci obvodu daného krajského soudu. Přihlásit se budou moci nejen justiční kandidáti, ale také odborníci mimo justici. Komisi pro výběr nových soudců nebude podle přijaté podoby novely sestavovat ministr spravedlnosti – kritici se v tomto ohledu obávali možného vlivu politiků na soudní moc. Do tvorby komise se zapojí předsedové krajských soudů a obou nejvyšších soudů.

Součástí novely jsou i jednotná pravidla pro výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů. Předpis také stanoví, že tito předsedové nebudou smět vykonávat svou funkci opakovaně u téhož soudu. Funkce místopředsedy soudu zanikne do tří měsíců od jmenování nového předsedy soudu, přičemž dosavadní místopředseda bude moci být jmenován v tomto případě znovu.

Senát v novele prosadil zachování současného rozsahu spolurozhodování přísedících u soudů. Předchozí vláda původně navrhovala, aby se takzvaní soudci z lidu účastnili rozhodování v trestních věcech jen u případů úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice sazby nejméně deset let, navíc s výjimkou majetkových a hospodářských činů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP