Kvůli cenám energií se připravuje návrh novely zákona o státní sociální podpoře

Soubor opatření, který připravuje skupina ministrů financí, práce, průmyslu a životního prostředí kvůli vysokým cenám energií, obsahuje například návrh na zvýšení příspěvku na bydlení, v souvislosti s tím se připravuje návrh novely zákona o státní sociální podpoře. Využít by mělo být možné také mimořádnou okamžitou pomoc, pro podnikatele se má rozšířit program Záruka v souvislosti s vynucenou změnou dodavatele energií. Dosáhnout nižších nákladů na energie půjde i využitím dotací na snížení energetické zátěže domácností.

 

Ministerstva chtějí navýšit příspěvek na bydlení, avizovaný skokový nárůst nákladů domácností na energie však nelze v rámci dosavadního zmocnění vlády v zákoně promítnout do pravidelné úpravy částek normativních nákladů na bydlení. Potřeba je tak novela zákona o státní sociální podpoře, která bude vládě předložena na jednání 5. ledna.

Obsahem novely bude mimořádné navýšení k normativním nákladům na bydlení pro rok 2022 tak, aby bylo pokryté zvyšování cen energií nebo rozšíření nároku na příspěvek na bydlení i pro podnájemní bydlení a služebnosti, doposud se příspěvek týkal pouze nájemního a vlastnického bydlení. Zároveň novela obsahuje zmocnění pro vládu částky mimořádného navýšení v průběhu roku upravit nařízením v případě, kdy se odhad vývoje cen významně zvýší. Státní rozpočet bude novela stát zhruba 2,5 až tři miliardy korun. O příspěvek lze požádat až o tři měsíce zpětně.

Podnikatelé, kterým přestali dodavatelé energie poskytovat služby kvůli náhlému ukončení činnosti, a kteří tak byli případně nuceni odebírat po přechodnou dobu energie od dodavatele poslední instance, a následně uzavřeli smlouvy s novým dodavatelem energií, v důsledku čehož u nich vzrostly náklady na energie, mohou využít program Záruka. Nový produkt se jmenuje „Vynucená změna dodavatele energie“. Poskytuje se v rámci programu Záruka 2015 až 2023.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou chce zdarma poskytovat záruky až do výše 80 procent jistiny zaručovaného úvěru, jehož maximální výše může být dva miliony korun. Doba ručení bude až dva roky. Podnikatelům to má pomoci překlenout období spojené s prudkým nárůstem cen energií a umožní jim snadnější přístup k úvěrům od komerčních bank na pokrytích takto zvýšených provozních nákladů, aby mohli i za těchto zhoršených podmínek pokračovat v podnikatelské činnosti.

Další opatření, mimořádná okamžitá pomoc, pak má domácnostem pomoci jednorázově s úhradou nedoplatků, případně dokáže pomoci s jinými nutnými výdaji, na které domácnostem po úhradě nezbývají vlastní finanční prostředky. Základním předpokladem je, že domácnost přešla na standardní produkt a má k dispozici vyúčtování za období v režimu DPI. Pomoc je určena těm rodinám, které by se vlivem uhrazení nedoplatků dostaly do stavu hmotné nouze, nově se umožní do odůvodněných nákladů na bydlení zohlednit i hypotéky či další závazky, jako jsou například leasingy.

Široká veřejnost může využívat také dotace na snížení energetické zátěže domácností. Program cílí na renovace budov a ochranu ovzduší, předpokládaná alokace je 19 miliard korun. Dotaci lze využít na byty a domy, u rodinných domů bude možné využít až 650 000 Kč na zateplení. Dotace je i na pořízení či výměnu kotlů na biomasu, kamen a tepelných čerpadel, dle druhu 30 000 až 140 000 Kč.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP