Organizace vyzvaly MK, aby přepracovalo novelu autorského zákona

Dvě organizace zabývající se autorským právem v oblasti internetu vyzvaly ministra kultury Martina Baxu, aby dal přepracovat novelu autorského zákona, která implementuje autorskoprávní směrnici. Cílem směrnice je zajistit rovné podmínky mezi kreativním odvětvím EU, jehož hodnota se pohybuje v řádu bilionů eur, a internetovými platformami jako Google a Facebook.

 

Organizace Iuridicum Remedium a Za bezpečný a svobodný internet kritizují článek směrnice, který zavádí povinnost některých poskytovatelů internetových služeb prohlížet a filtrovat nahrávaný obsah. Lhůta pro přijetí pravidel vypršela letos v červnu a Evropská komise v červenci pohrozila 23 zemím EU včetně Česka, že je kvůli zpoždění s její implementací může postavit před soud.

V reakci na otevřený dopis Ministerstvo kultury uvedlo, že přistoupilo k takovému způsobu implementace, který doporučovala i Evropská komise. „Ministerstvo kultury přizvalo k odborným konzultacím více než 120 dotčených subjektů, mezi kterými byli i zástupci malých a středních podniků, neziskových organizací a akademické sféry, přičemž většina z nich se do konzultací i přímo zapojila,“ sdělila Petra Hrušová z tiskového odboru MK.

Výhrady, které měla k novele i odborná veřejnost, se vztahovaly zejména k článku 17 směrnice. Ten ukládá poskytovatelům služeb povinnost zamezit budoucímu nahrávání děl chráněných autorským zákonem. Tuto povinnost je ale nemožné realizovat manuálně, firmy proto budou muset instalovat speciální nahrávací roboty na filtrování obsahu. Ty by měly nahrávaný obsah automaticky vyhodnocovat a v případě, že nebude v souladu s příslušnými ustanoveními, automaticky mazat.

Úprava je podle autorů dopisu problematická nejen z hlediska zajištění základních práv a svobod, ale i technicky. I ty nejvyspělejší technologie nepracují bezchybně – z internetu tak bude mizet i obsah, který není problematický – výukové materiály, parodie, memy, takzvaná odvozená díla a podobně, varují. Úprava vyvolala protesty v mnoha zemích, Polsko kvůli směrnici podalo žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie.

V návaznosti na schválení směrnice začalo ministerstvo kultury v září 2019 připravovat národní úpravu v podobě novelizace autorského zákona, kterou vláda schválila v červnu 2021 a předložila k projednání Sněmovně. K tomu vzhledem k parlamentním volbám nedošlo – předchozí vedení ministerstva ale návrh implementace předložilo v listopadu znova.

„Pro výklad článku 17 směrnice i jeho implementace do národních předpisů bude zásadní až samotné rozhodnutí Soudního dvora EU, přičemž zatím není známo, kdy bude vydáno. Sama Evropská komise nevylučuje, že v návaznosti na soudní rozhodnutí bude muset své pokyny k článku 17 upravit,“ uvádí nyní Ministerstvo kultury.

Vzhledem k tomu, že již v červnu 2021 uplynula lhůta pro implementaci směrnice a Evropská komise zahájila s Českou republikou, a podobně s více než 20 dalšími členskými státy, řízení o porušení povinnosti včas implementovat směrnici, není možné podle ministerstva s přijetím novely autorského zákona otálet.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP