ÚZSVM uspěl v soudních sporech za více než tři desítky miliard korun

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) informoval o tom, že v prosinci uspěl ve třech soudních sporech, ve kterých šlo o zhruba

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) informoval o tom, že v prosinci uspěl ve třech soudních sporech, ve kterých šlo o zhruba 36 miliard korun. Ve sporech šlo o zamítnutí žaloby na náhradu škody společnosti EL NIŇO, náhrady škody od soukromé osoby kvůli nesprávné činnosti notáře a náhradu škody za nesprávný úřední postup Okresního soudu v Českých Budějovicích.

 

„Hájíme státu desítky miliard korun a dlouhodobá úspěšnost přes 90 procent je jasným signálem, že ÚZSVM je kvalitním a spolehlivým partnerem pro jiné organizační složky státu v oblasti právního zastupování. Navíc tím dokážeme šetřit státnímu rozpočtu značné finanční prostředky, které by jinak musely státní instituce vynaložit na externí advokátní kanceláře,“ uvedla generální ředitelka úřadu Mgr. Ing. Kateřina Arajmu.

Před pár dny Městský soud v Praze potvrdil rozsudek, kterým byla zamítnuta žaloba na náhradu škody za zhruba 607 milionů eur (cca 15 miliard korun). Částku požadovala společnost EL NIŇO, která vyvinula energetický nápoj a jejíž obchodní strategií byla reklama založená na podobě nápoje s grafikou užívanou jiným výrobcem.

Dalších 1,114 miliardy korun pak úřad uhájil ve sporu, ve kterém se stěžovatelka v civilním řízením před soudy neúspěšně domáhala náhrady škody, která jí měla vzniknout v souvislosti s nesprávnou činností notáře v roce 1997 při sepisování notářského zápisu, jež vyústila v neoprávněný převod finančních prostředků z podílových fondů právního předchůdce stěžovatelky do zahraničí. Ústavní soud se přiklonil k argumentaci ÚZSVM a ústavní stížnost byla zamítnuta.

Tento měsíc ÚZSVM také – zatím nepravomocně – uspěl ve sporu o zhruba 20 miliard korun. Tu požadoval žalobce jako náhradu škody vzniklou za nesprávný úřední postup Okresního soudu v Českých Budějovicích. Částka údajně představovala pro žalobce majetkovou hodnotu jeho nápadu, který si nemohl dovolit patentovat. Úřad ve sporu zastupoval Ministerstvo spravedlnosti.

Letos od ledna do listopadu ÚZSVM uzavřel 1081 dohod o zastupování jiných organizačních složek státu. K nejčastěji zastupovaným státním institucím patří Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí. Za celý loňský rok úřad uzavřel 1486 dohod o zastupování státních institucí v soudních sporech.

ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM v těchto řízeních vystupuje sám za sebe, nebo zastupuje jinou organizační složku státu. Zastupování státních institucí se děje buď povinně ze zákona, nebo na základě dohody. ÚZSVM poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Wikipedia.org

Go to TOP