MSp zveřejnilo dvě metodická stanoviska k činnosti soudních exekutorů

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svých stránkách dvě metodická stanoviska ve vztahu k činnosti soudních exekutorů. První se týká problematiky přiznávání nákladů oprávněného v exekučním řízení a druhé se věnuje otázce součinnostních dotazů soudních exekutorů směrem k plátcům mzdy dlužníka.

 Účelem stanovisek je veřejně deklarovat právní názor ministerstva jako dohledového orgánu nad postupem exekutorů.

„Jsem přesvědčena, že vydávání metodických stanovisek je krok správným směrem. Metodickou činnost považuji za velmi přínosnou pro všechny subjekty exekučního řízení, tedy jak pro dlužníky, tak pro samotné soudní exekutory, plátce mzdy a další.“ řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová a dále dodala: „Vždycky je totiž lepší problémům předcházet tím, že předem jasně řekneme, jak na konkrétní otázku nahlížíme.“

Ministerstvo se bude publikovanými metodickými stanovisky řídit při své dohledové činnosti, tedy při vyřizování stížností na postup exekutorů a při kontrolách exekutorských úřadů. Zároveň bude rozšiřovat metodickou činnost na další aktuální problémy exekučního práva

 Zdroj: MsP

Go to TOP