Ministr spravedlnosti jednal s ČAK o aktuálních otázkách advokacie

Poté, co se nový ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ujal v pátek své funkce, zavítal v pondělí 20. prosince odpoledne do sídla

Poté, co se nový ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ujal v pátek své funkce, zavítal v pondělí 20. prosince odpoledne do sídla České advokátní komory, kde se setkal s jejím předsedou JUDr. Robertem Němcem, LL.M., a dalšími členy představenstva. Hlavním tématem schůzky byla aktuální advokátní a justiční témata.

 

Na jednání, které se uskutečnilo z iniciativy ČAK, hovořili zástupci Komory s ministrem především o vysoce aktuální kauze neoprávněných plošných odposlechů ve výslechových místnostech ve vazební věznici Brno-Bohunice. Pavel Blažek ujistil vedení Komory, že tomuto excesu a jeho objasnění bude věnovat maximální pozornost, stejně jako podnětům ČAK, které se budou týkat toho, aby zvážil zahájení případných kárných řízení.

Ministr Blažek společně se svou náměstkyní Klárou Cetlovou dále jednali s vedením ČAK o stavu příprav důležitých procesních předpisů – dlouho připravovaném trestním řádu a civilním řádu soudním. Diskutovalo se rovněž o nedostatečné ochraně důvěrných informací, které svěřuje klient advokátovi, a potřebě novelizace důvěrnosti této komunikace v příslušných právních předpisech. Dalšími tématy jednání byly i advokátní tarif a legislativa obecně.

Na brífinku, který následoval ihned po jednání, ministr spravedlnosti konstatoval: „Jsem rád, že jsem svou první návštěvu směroval do České advokátní komory, je to symbolické – jednak jsem sám advokát, jednak já si nesmírně vážím i nestátních institucí, které působí v oblasti spravedlnosti. Se členy představenstva ČAK, s nimiž jsem jednal, jsme se domluvili na pravidelné komunikaci a diskutovali jsme o např. o potřebě novelizace zákona o advokacii. Přislíbil jsem v této věci maximální součinnost, neboť v zásadě, pokud jde o záměry případné novely, si byly naše závěry již nyní velice blízké.“

„Jsem velmi potěšen, že první kroky nově jmenovaného ministra spravedlnosti vedly na půdu České advokátní komory,“ řekl v úvodu svého vystoupení předseda ČAK Robert Němec a dodal: „Pana ministra čeká v oblasti justice spousta práce a Česká advokátní komora jako stabilní nezávislá samosprávná stavovská organizace je připravena poskytnout Ministerstvu spravedlnosti plnou součinnost a odbornou pomoc při realizaci těchto kroků.“

Předseda ČAK rovněž připomněl, že důvěrnost komunikace mezi klientem a advokátem je zásadní prioritou tohoto představenstva a její význam ještě umocnil právě exces s neoprávněnými plošnými odposlechy. Stejnou důležitost má pro advokáty i rekodifikace trestního řádu, který je každodenním pracovním nástrojem advokátů. „Před advokacií stojí i řada dalších naléhavých otázek, které souvisejí s poskytováním právních služeb, jako je digitalizace a elektronizace justice, a i v těchto oblastech nalézáme s panem ministrem shodu,“ doplnil ještě Robert Němec.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP