Odměny advokátů budou od 1. ledna bez povodňové daně

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 406/2021 Sb., publikovaná dne 19. listopadu 2021 ve Sbírce zákonů, mění vyhlášku č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Tím dochází  ke změně v odměňování advokátů tak, že s účinností od 1. 1. 2022 se ruší ustanovení § 12a citovaného předpisu. Právě toto ustanovení obsahovalo dlouhodobě kritizovanou tzv. povodňovou daň.

 

Ta již od roku 1997 snižovala odměny obhájcům a právním zástupcům, kteří byli ustanovení či určeni soudem k poskytování právní pomoci osobám, které si samy advokáta dovolit nemohou, nebo v případech, kdy je tak stanoveno zákonem.

Jen pro připomenutí:

  • povodně 1997 – s účinností od 1. 10. 1997 došlo ke snížení mimosmluvní odměny podle § 7 advokátního tarifu o 10 % (vyhláška č. 235/1997 Sb.),
  • povodně 2002 a 2010 – s účinností od 1. 1. 2011 došlo ke snížení mimosmluvní odměny o 30 % (vyhláška č. 399/2010 Sb.),
  • s účinností od 1. 1. 2013 (dosud) platí úprava snížení mimosmluvní odměny podle § 7 advokátního tarifu na 20 % (vyhláška č. 486/2012 Sb.).

Tato úprava byla terčem oprávněné kritiky z řad advokátů. Představitelé ČAK dlouhodobě usilovali o nyní dosaženou změnu. Advokátní deník o této problematice průběžně informoval již loni na podzim, a to po mediálním sdělení ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové, že ona dvacetiprocentní srážka postihující sazby mimosmluvní odměny podle ust. § 7 advokátního tarifu se od 1. ledna 2022 zruší (ZDE).

Dosavadní stav zcela jistě neodpovídal původnímu záměru novely vyhlášky tzn. dočasně překlenout nedobrý stav státních financí po katastrofálních povodních v roce 1997 a posléze v roce 2002 a 2010.

Následně již scházela politická vůle tuto situaci řešit a veškeré snahy o nápravu byly až dosud neúspěšné. Uvedenou úpravou tak byla odstraněna zjevná nespravedlnost, když advokáti, snad jako jediná profese, pociťovali dopady povodní ještě po desítkách let.

Jedním dechem však nutno konstatovat, že advokátní tarif jako předpis starší 25 let, který byl v průběhu času novelizován jen minimálně, již neodpovídá měnící se právní službě v průběhu času a již vůbec neodpovídá měnícím se ekonomickým relacím, tím spíše očekává-li se další výrazná inflace.

Komora již připravila komplexních návrh nové právní úpravy odměňování advokátů. Nelze však nevnímat stav státních financí a jakákoliv úprava, která by měla negativní dopad na státní rozpočet, bude jen velmi obtížně prosaditelná. Jednání na tomto poli jsou však nikdy nekončící a současný stav rozhodně není ze strany Komory vnímán tak, že je „splněno“.


JUDr. Radim Miketa, náhradník představenstva ČAK
Foto: canva.com

 

Go to TOP