Na portálu e-Justice vznikl souhrn dopadů pandemie do legislativy zemí EU

Mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti ČR sledoval již od počátku koronavirové situace prvotní reakce některých členských států EU na tuto pandemickou krizi, stejně jako opatření, která členské státy v souvislosti s touto krizí a vyhlášením nouzových stavů přijaly v rámci přeshraniční justiční spolupráce.

Mezitím pokračovala Evropská komise (sekretariát EJN) v komunikaci s kontaktními body Evropské soudní sítě a ve sběru a komparaci všech informací, které členské státy poskytly Evropské komisi ohledně opatření a legislativních změn, které přijaly v oblasti justice na národní a mezinárodní úrovni.

Výsledkem této aktivní spolupráce je nová webová stránka na portálu e-Justice, která je věnována pouze informacím  spojeným s touto krizí v oblasti justice v EU.
https://e-justice.europa.eu/content_impact_of_the_covid19_virus_on_the_justice_field-37147-en.do

Na této stránce je shrnutí toho, jaký vliv má pandemie na oblasti civilní, obchodní a trestní legislativy. Současně je k dispozici i tabulka, která shrnuje opatření členských států mající vliv na obecné fungování justice v jednotlivých členských státech.

Jak slibuje mezinárodní odbor civilní, v následujících dnech budou informace doplněny ještě o další srovnávací tabulku, která bude zaměřena na opatření přijatá v souvislosti s pandemickou krizí v oblasti insolvence.

Zdroj: justice.cz
Foto: Pixabay

Go to TOP