Kandidáty do ESLP budou soudci Simon, Šimáčková a Langášek

Jako kandidáty na místo soudce Evropského soudu pro lidská práva výběrová komise doporučí vládě soudce Nejvyššího soudu JUDr. Pavla Simona, ústavní soudkyni JUDr. Kateřinu Šimáčkovou, Ph.D., a soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Tomáše Langáška, LL.M. Komise o tom rozhodla v pátek 13. listopadu 2020. Nejlépe hodnoceným byl soudce JUDr. Simon.

Nový soudce za Českou republiku by měl do funkce ve Štrasburku nastoupit od listopadu příštího roku. Nahradí JUDr. Aleše Pejchala, kterému skončí devítiletý mandát.

Ministerstvo spravedlnosti na počátku října sdělilo, že do výběrového řízení na českého zástupce ve Štrasburku se přihlásilo sedm zájemců. Své přihlášky mohli posílat do 30. září. Jména uchazečů ministerstvo ale nesděluje.

Výběrová komise volila tři nejvhodnější kandidáty na základě ústních pohovorů. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího Ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky jejich seznam následně musí odsouhlasit panel zřízený Výborem ministrů Rady Evropy, poté jej bude schvalovat česká vláda. Samotnou volbu jednoho soudce za ČR z kandidátní listiny schválené vládou provede Parlamentní shromáždění Rady Evropy, uvedl mluvčí.

ESLP projednává případy, které se týkají porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zájemci o funkci musí být českými občany. Měli by také aktivně ovládat oba jednací jazyky soudu, tedy angličtinu a francouzštinu. Vedle vysokého morálního charakteru musí splňovat i podmínky vyžadované pro výkon funkce soudce některého z českých nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu, případně být uznávanými právníky.

Zdroj: ČTK
Foto: ESLP

Go to TOP