Prezident Miloš Zeman jmenoval padesát nových soudců obecných soudů

Prezident Miloš Zeman dne 15. prosince na zámku v Lánech jmenovat pět desítek soudců obecných soudů. Soudci složili do rukou prezidenta slib, dvě kandidátky tak učiní v náhradním termínu. Jmenovací dekrety prezident podepsal už během pobytu v Ústřední vojenské nemocnici.

 

Končící ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová navrhla ještě před hospitalizací prezidenta ke jmenování 50 kandidátů, jejich seznam následně schválila vláda. Dnes jich v Lánech slib složilo 48, zbylým dvěma kandidátkám bude nabídnut jiný termín.

Miloš Zeman jmenovaným poblahopřál. Řekl, že být soudcem je svého druhu posláním, protože má zodpovědnost za osud lidí, které soudí. Požádal je, aby se dokázali vcítit do lidí, které budou soudit a popřál jim také dostatečnou rychlost, protože souzení a jejich rodiny čekáním měsíce i roky trpí. „Zapomeňte, že děláte práci jako každou jinou. Jste povoláni k tomu, abyste v této republice zajišťovali spravedlnost, a proto vám přeji, abyste vy sami byli spravedliví,“ zakončil prezident Zeman.

Jmenovací dekrety prezident Zeman podle webu Pražského hradu podepsal natřikrát – 11., 15. a 17. listopadu. Nyní soudci do jeho rukou složili příslušný slib. Soudcovská unie už dříve vyslovila obavu, že pokud by se jmenování soudců nestihlo do konce roku, museli by pravděpodobně projít opětovným výběrem.

Dnešní slavnostní akt se uskutečnil za podobného aranžmá jako v minulosti, tedy například za přítomnosti čestné jednotky Hradní stráže nebo zástupce Ministerstva spravedlnosti. Jmenovaní soudci a soudkyně postupně přistupovali před prezidenta a slib stvrdili podáním ruky a podpisem. Předchozí jmenování soudců se většinou konalo na Pražském hradě. Všichni přítomní museli být před začátkem aktu otestováni na onemocnění covid-19.

Ministryně Benešová nominovala na funkce soudců obecných soudů 28 žen a 22 mužů. Nejvíce nováčků, a to 17, mají získat obvodní soudy v hlavním městě, jedna další kandidátka pak míří k pražskému městskému soudu.

 

Jmenný seznam nových soudců

 

obvod Městského soudu v Praze

kandidáti z jiné právní praxe

Mgr. Marianna   M a r c i n k o v á, Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Petra   Ř í h o v á, Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Jan    K r a t i n a, Obvodní soud pro Prahu 1

Mgr. Irena    M ě s t e c k á, Obvodní soud pro Prahu 2

JUDr. Ivo    K r ý s a, Ph.D., LL.M., Obvodní soud pro Prahu 2

JUDr. Petr    N a v r á t i l, Ph.D., LL.M., Obvodní soud pro Prahu 2

Mgr. Bc. Nikol   S a l á k o v á, Obvodní soud pro Prahu 3

Mgr. Jan    C h m e l, Ph.D., Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Bc. Martin    L a n g h a n s, Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Jan    B a l c i a r, Obvodní soud pro Prahu 4

JUDr. Bc. Nikola    H ö n i g o v á, Obvodní soud pro Prahu 4

Mgr. Jan    B á r t a, Obvodní soud pro Prahu 4

JUDr. Monika    H r m o v á, Obvodní soud pro Prahu 5

Mgr. Ing. Tereza     V a ň k á t o v á, Obvodní soud pro Prahu 6

Mgr. Jakub    K r i e b e l, Obvodní soud pro Prahu 9

Mgr. et Mgr. Zuzana    K o t y z o v á, Obvodní soud pro Prahu 9

Mgr. Jan     V a n í č e k, Obvodní soud pro Prahu 9

Mgr. Kateřina    P e r o u t k o v á, Městský soud v Praze

 

obvod Krajského soudu v Praze

justiční čekatelé  

Mgr. Ing. Adéla    K o h o u t o v á, Okresní soud Praha-západ

Mgr. Klára    H e g e r o v á, Okresní soud Praha-západ

Mgr. Bc. Alena    Š o r č í k o v á, Okresní soud v Kutné Hoře

Mgr. Barbora    J a n á k o v á, Okresní soud Praha-východ

Mgr. Tereza    M a r t i n c o v á, Okresní soud Praha-východ

JUDr. Jana    K u l h o v á, Okresní soud v Příbrami

Mgr. Richard    G a l i s, Okresní soud v Kladně

Mgr. Bc. Jan    T o m e š, Okresní soud v Nymburce

 

obvod Krajského soudu v Českých Budějovicích

kandidáti z jiné právní praxe

Mgr. Václav    V o l e k, Okresní soud ve Strakonicích

Mgr. Šárka    K o v a l í k o v á, Okresní soud v Českých Budějovicích

Mgr. Bc. Petr    Z á v a d s k ý, Okresní soud v Českém Krumlově

 

obvod Krajského soudu v Plzni

justiční čekatelé  

JUDr. Teodora    C h v a l o v á, Okresní soud Plzeň-jih

kandidáti z jiné právní praxe

Mgr. Bc. Jan    P o l á k, Okresní soud v Chebu

JUDr. Rostislav    T o m i s, Okresní soud v Chebu

 

obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem    

kandidáti z jiné právní praxe

Mgr. Vojtěch    S a l a m á n e k, Okresní soud v Ústí nad Labem

Mgr. Jiří    P u c h m e l t r, Okresní soud v Děčíně

JUDr. Tereza    P o š t o v á, Okresní soud v Liberci

Mgr. Monika    K r a m á ř o v á, Okresní soud v Litoměřicích

 


obvod Krajského soudu v Hradci Králové          

justiční čekatelé  

Mgr. Radka     K o p e c k á, Okresní soud ve Svitavách

Mgr. Ondřej    V o d e h n a l, Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Mgr. Bc. Barbora    J e ž k o v á, Okresní soud v Náchodě

 


obvod Krajského soudu v Brně          

justiční čekatelé  

Mgr. Jana    Č í h a l o v á, Okresní soud ve Zlíně

Mgr. Zbyněk     B a r a n, Okresní soud v Kroměříži


kandidáti z jiné právní praxe

JUDr. Radka     B u k o v s k á, Okresní soud v Blansku

 


obvod Krajského soudu v Ostravě       

justiční čekatelé  

Mgr. Klára    D u š k o v á, Okresní soud v Opavě

Mgr. Lenka    D o s t á l o v á, Okresní soud v Opavě

Mgr. Michal    S k a l k a, Okresní soud ve Vsetíně

Mgr. et Mgr. Bc. Jiří    Z a t l o u k a l, Okresní soud v Olomouci

Mgr. Vanda   S p á č i l o v á, Okresní soud v Olomouci

Mgr. Kristýna   M u ž n á, Okresní soud v Novém Jičíně

Mgr. René    B r a u n, Okresní soud v Šumperku

Mgr. Simona    R ů ž i č k o v á, Okresní soud v Přerově


Zdroj: justice.cz; ČTK
Foto: Fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková

Go to TOP