Místopředsedkyně NSS je členkou výboru pro hodnocení kandidátů SD EU

Poprvé v historii má Česká republika svého zástupce v mezinárodním panelu expertů, který posuzuje vhodnost kandidátů na funkce soudce a generálního advokáta Soudního dvora Evropské Unie.


V Bruselu na zasedání Rady EU dne 14. prosince 2021 byla členkou výboru jmenována místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Barbara Pořízková (držitelka titulu Právník roku 2017 – pozn. redakce). Funkce se ujme 1. března 2022.

Barbaru Pořízkovou do funkce navrhl předseda Soudního dvora EU Koen Lenaerts. Ocenil ji jako vynikající právničku. Důvěru si získala též pro schopnost pracovat v mezinárodním prostředí, bezvadnou znalost francouzského i anglického jazyka a otevřenost, s níž se věnuje zahraniční spolupráci.

Výbor podle čl. 255 Smlouvy o fungování EU je nezávislým odborným orgánem, jehož úkolem je před jmenováním vládami členských států vydat stanovisko k vhodnosti navržených kandidátů na funkce soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu. Má sedm členů vybraných mezi bývalými členy Soudního dvora EU, členy nejvyšších vnitrostátních soudů a obecně uznávanými právníky. Jejich funkční období je čtyřleté a mandát lze jednou opakovat. Bližší informace o činnosti výboru naleznete zde.

Barbara Pořízková je soudkyní Nejvyššího správního soudu od roku 2006, od roku 2018 jeho místopředsedkyní. Předtím pracovala jako právnička nejprve na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně, posléze v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers.


Zdroj: NSS
Foto: ČAK

 

Go to TOP