JUDr. Jana Zezulová byla zvolena viceprezidentkou CCPE

Poradní výbor evropských prokurátorů (Consultative Council of European Prosecutors – „CCPE“) zvolil na svém 16. plenárním zasedání dne 26. listopadu 2021 ve Štrasburku JUDr. Janu Zezulovou, Ph.D., státní zástupkyni analytického a legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství, viceprezidentkou pro rok 2022.

 

Ustavení tohoto orgánu, který je složen ze státních zástupců 47 členských států Rady Evropy, významně přispívá k implementaci Doporučení Rec (2000) 19 o úloze veřejné žaloby v systému trestní justice a představuje klíčový instrument pro provádění aktivit směřujících k vytyčení standardů veřejné žaloby a principů právního státu. Zásadními aktivitami CCPE však zůstávají podpora efektivní implementace Doporučení do národních právních řádů, shromažďování informací o fungování státních zastupitelství, resp. prokuratur v jednotlivých státech a vypracování stanovisek („Opinions“) k jednotlivým otázkám souvisejících s postavením a fungováním veřejné žaloby a jejich prosazování do vnitrostátních právních řádů členských států.

 

JUDr. Jana Zezulová, Ph.D.

JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. je členkou CCPE od roku 2008. V rámci činnosti pracovní skupiny se podílela na přípravě stanoviska na téma „Úloha státních zástupců v mimořádných situacích, zejména při pandemii“ (Opinion No. 15, 2020) a také stanoviska zaměřeného na „Důsledky rozhodnutí mezinárodních soudů a smluvních orgánů, pokud jde o praktickou nezávislost státních zástupců“ (Opinion No. 16, 2021). V roce 2021 zastávala pozici členky řídícího výboru CCPE.

„Chtěl bych ocenit práci paní doktorky Zezulové, z jejího úspěchu během působení v CCPE mám velkou radost,“ hodnotí aktuální zprávu ze Štrasburku nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž.

Více o Poradním výboru evropských prokurátorů…

Zdroj: NSZ
Foto: NSZ; CCPE

Go to TOP