Vláda schválila změny na finančním trhu, které požadují předpisy EU

Revizi kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry nebo sjednocení předpisů u přeshraniční nabídky investičních fondů na svém jednání dne 13. prosince 2021 schválila – v rámci novel zákonů v oblasti finančních trhů zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů – vláda. Informovalo o tom Ministerstvo financí na svém twitteru. Předchozí sněmovna nestihla předpis do voleb schválit, proto ho vláda musela znovu projednat.

 

Jak uvádí předklad, cílem návrhu zákona je implementovat evropské právní předpisy související s dokončením projektu unie kapitálových trhů. Jedná se především o revizi právní úpravy kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry, harmonizaci úpravy krytých dluhopisů, právní úpravu přeshraničního nabízení fondů kolektivního investování, právní úpravu podpory růstu trhu malých a středních podniků, zakotvení právní úpravy tzv. financování udržitelnosti (sustainable finance) a harmonizaci a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (crowdfunding). Rovněž je navrhováno implementovat přijaté předpisy v souvislosti s koronakrizí.

Oproti původní verzi tak vláda začlenila do návrhu zákona například možnost zahraničních bank a oprávněných finančních institucí poskytovat na území ČR investiční služby bez nutnosti zřízení pobočky, pokud jsou tyto služby poskytované profesionálním zákazníkům. Nově by také měla Česká národní banka určovat u bank i spořitelních družstev odměnu likvidátora. V současné době tak činí soudy, podle materiálu je to zatěžuje a také to prodlužuje případnou likvidaci.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay.com

Go to TOP