Zkouška z češtiny bude pro žadatele o trvalý pobyt v ČR přísnější

Od roku 2021 se zřejmě ztíží zkouška z češtiny pro cizince, kteří pocházejí ze zemí mimo EU, a chtějí v ČR získat trvalý pobyt. Vyplývá to z novely nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, který připravilo MŠMT. Žadatelé o trvalý pobyt by měli nově prokazovat znalost českého jazyka na vyšší úrovni. Dosud jim stačilo umět jen úplné základy českého jazyka.

Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, kteří chtějí v Česku získat trvalý pobyt, musí nyní složit zkoušku z češtiny na základní úrovni. Podle společného evropského systému pro hodnocení znalostí jazyka, který má šest stupňů, je to úroveň A1. Od 1. ledna 2021 by se zkouška měla zvýšit na úroveň A2. MŠMT záměr zpřísnit zkoušku zdůvodnilo mimo jiné tím, že vláda označila současnou úroveň zkoušky již v roce 2015 za nedostatečnou pro samostatnou komunikaci cizince a jeho úspěšnou integraci do společnosti.

„Udělením trvalého pobytu získává cizinec veškeré sociální výhody, jako například podporu v nezaměstnanosti, účast na zdravotním nekomerčním pojištění, a je tedy nutné, aby měl dostatečné jazykové nástroje na to, aby jich mohl využít a nepotřeboval v běžném životě tlumočníka či jakéhokoliv jiného prostředníka,“ uvedlo MŠMT. Zatímco znalost jazyka na dosud požadované úrovni téměř neumožňuje konverzaci, tak s dovednostmi na úrovni A2 by cizinec měl zvládnout krátkou společenskou konverzaci a umět napsat jednoduchý dopis.

Složení zkoušky z češtiny je jednou z podmínek pro získání trvalého pobytu pro lidi ze států mimo EU. Další podmínkou je, že v ČR žijí minimálně pět let. Nejpočetnější skupiny žadatelů, které zkoušku v minulých letech s úspěchem skládaly, tvořili Ukrajinci, Vietnamci či Rusové. Občané ze států Evropské unie zkoušku dělat nemusí.

Počet cizinců v ČR je podle údajů Ministerstva vnitra ČR nyní o polovinu vyšší než v roce 2011. Letos jich úřad k 30. listopadu 2019 evidoval s povoleným pobytem 593 tisíc, z nichž asi 300 tisíc mělo pobyt trvalý. Před osmi roky pobývalo v Česku 406 tisíc cizinců a zhruba 198 tisíc z nich žilo v Česku trvale. Nejvíc je v České republice Slováků, Ukrajinců a Vietnamců.

 

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

 

Go to TOP