ČR se zlepšila v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Česká republika zlepšila opatření pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu a prokázala výrazný pokrok v úrovni dodržování standardů Financial Action Task Force (FATF), uvádí navazující zpráva zveřejněná 8. prosince z dílny expertů MONEYVAL, který spadá pod Radu Evropy.

 

hodnotící zprávě přijaté v roce 2018 MONEYVAL požádal české orgány, aby podaly zprávu o pokroku při řešení několika nedostatků v rámci rozšířeného následného postupu.

Nové hodnocení se zabývá sankčním režimem České republiky za porušování preventivních opatření, neziskovými organizacemi, ohlašovací povinností, tipováním a dodržováním stanovených nefinančních podniků a profesí v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML /CFT) závazky. MONEYVAL prověřil řadu legislativních, regulačních a institucionálních opatření implementovaných Českou republikou v těchto oblastech.

S ohledem na kroky úřadů se MONEYVAL rozhodl zvýšit hodnocení souladu České republiky z „částečně vyhovující“ na „z velké části vyhovující“ u pěti doporučení FATF a z „částečně vyhovující“ na „vyhovující“ u jednoho doporučení FATF.

Přestože země po přijetí zprávy o vzájemném hodnocení dosahuje chvályhodného pokroku při řešení většiny nedostatků v oblasti technické shody, k úplnému provedení mezinárodních norem je i nadále nutné vynaložit další úsilí.

Česká republika dosáhla plného souladu se šesti ze čtyřiceti doporučení FATF, které tvoří mezinárodní standard AML/CFT. Drobné nedostatky přetrvávají v provádění dvaceti devíti doporučení, kde bylo shledáno, že je „z velké části v souladu“. Pět doporučení (cílené finanční sankce, virtuální aktiva, kurýři v hotovosti a vedení statistik) zůstává „částečnou stížností“. Česká republika nemá žádné „nevyhovující“ ratingy.

Kvůli procedurálním omezením MONEYVAL následná zpráva studuje formální změny v legislativním, regulačním a institucionálním rámci, ale nehodnotí míru, do jaké byly tyto reformy účinně implementovány v praxi.

Očekává se, že Česká republika do jednoho roku podá zprávu MONEYVAL o dalším pokroku v posílení implementace opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Zdroj: coe.int
Foto: canva.com

 

Go to TOP