Stížnost na zákaz přítomnosti doprovodu u porodu v době koronaviru ÚS odmítl

Plénum Ústavního soudu odmítlo svým usnesením ze dne 26. května 2020 ve věci sp. zn. Pl. ÚS 16/20 ústavní stížnost 20 fyzických osob, směřující proti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 3. 2020 č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN a ze dne 27. 3. 2020 č. j. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN, jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Stěžovateli jsou rodičky a jejich manželé či partneři, kteří tvrdí, že do jejich základních práv a svobod bezprostředně zasáhl zákaz přítomnosti doprovodu rodičky u porodu, který byl v době podání této stížnosti dne 15. 4. 2020 obsažen v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 3. 2020 č. j. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN. Toto opatření je podle nich nepřiměřené a porušuje právo rodiček na zdraví a jeho ochranu, právo rodiček na ochranu před nelidským a ponižujícím zacházením, právo obou partnerů/manželů na ochranu soukromého a rodinného života a rovněž zasahuje do jejich rodičovských práv, mezi které patří péče o děti a jejich ochrana a také ochrana jejich nejlepšího zájmu.

Napadené právní akty, které jsou opatřeními obecné povahy, byly před rozhodnutím o této ústavní stížnosti zrušeny a pozbyly tak platnosti. Za této situace Ústavnímu soudu nezbylo než stížnost z důvodu nepříslušnosti odmítnout.

K výroku i odůvodnění usnesení zaujal odlišné stanovisko soudce Vojtěch Šimíček.

K odůvodnění usnesení zaujal odlišné stanovisko soudce Tomáš Lichovník.

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/20 včetně disentů je dostupný zde.

Zdroj: Ústavní soud
Foto: Pixabay

 

Go to TOP