Senátoři zamítli pokutování společností porušujících opatření

Na svém zasedání dne 7. ledna Senát projednal a neschválil novelu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Novela by měla zavést až třímilionové sankce pro právnické osoby za porušení opatření vlády, která souvisejí s pandemií onemocnění covid-19.

 

V prosinci minulého roku Senát odmítl projednávat tuto předlohu ve zrychleném řízení, neboť senátoři nesouhlasili s vládním záměrem pokutovat živnostníky, kteří se potýkají s dopady vládních protiepidemických opatření.

Zamítnutí novely krizového zákona Senátu doporučil jeho Ústavně-právní výbor. Podle členů výboru by milionové pokuty nebyly pro živnostníky odstrašující, ale likvidační. Kritici předkladu poukazovali i na to, že vládní opatření proti onemocnění covid-19 se přijímala a měnila takřka každý týden.

Jak je uvedeno v předkladu, pokuty by mělo být možné udělit nejen za porušování opatření přijatá v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19, ale i za další prohřešky proti zákonu č. 240/2000 Sb. Jedná se kupříkladu o neuposlechnutí výzvy úřadů zaevidovat se kvůli uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci. Norma má také upravit pravomoc státní i obecní policie. Policistům a strážníkům dává obecné právo kontrolovat dodržování restrikcí a řešit porušení povinností jednotlivců, podnikatelů i právnických osob pokutou na místě.

Podle zástupců Ministerstva vnitra vychází výše pokuty ze zákona o péči o zdraví lidu. Sankce je nutná vzhledem k tomu, že za porušení opatření lze nyní pokutovat pouze jednotlivé občany, nikoli ale právnické osoby. Jak uvedlo Ministerstvo vnitra, postupuje Policie ČR vůči porušovatelům opatření zdrženlivě. Z 9000 případů porušení opatření, zjištěných v listopadu 2020, přikročila k pokutám jen u desetiny prohřešků.

Novelu krizového zákona nyní dostane k opětovnému projednání Poslanecké sněmovna, která může veto horní komory přehlasovat.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP