Vláda podpořila návrh týkající se pravidel pro lobbování

Stanovení pravidel pro lobbování schválila na svém zasedání dne 6. prosince 2021 vláda. Sněmovna se zabývala vládním návrhem na zprůhlednění lobbování už v minulém volebním období, schvalování ale do voleb nedokončila.

 

Cílem uzákonění pravidel je podle předkladatelů „regulace dosud neupravené oblasti ovlivňování rozhodovacích procesů v oblasti legislativa a zásadních dokumentů plánovací koncepční nebo strategické povahy, zvýšení transparentnosti lobbistické činnosti a její legitimizace jako standardní aktivity a v rámci legislativního a rozhodovacího procesu“.

Hlavním nástrojem pro zprůhlednění ovlivňování má být zavedení evidence lobbistů i lobbovaných a zaznamenávání takzvané lobbistické stopy. Lobbisté i lobbovaní by museli vkládat do registru každého čtvrt roku zprávy. Předklad vymezuje okruh lobbovaných a definuje také samotné lobbování a lobbisty, za porušení pravidel by hrozily peněžité sankce i zákaz činnosti.

„Regulace lobbování přispěje k odkrytí vazeb mezi lobbisty, zájmovými skupinami a veřejnými činiteli, čímž by mělo také dojít k omezení nežádoucích jevů s lobbingem často spojených,“ stojí v důvodové zprávě.

Podle končící vlády je regulace lobbování potřebná. „Tuto potřebu zdůrazňují ve svých dokumentech i mnohé mezinárodní organizace, jako například Rada Evropy, OECD, ale také Evropská unie, která na absenci úpravy lobbování v České republice opakovaně poukazuje,“ uvedli vládní legislativci.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP