Předsedové soudů kritizují snižování počtu míst na soudech

Předsedové krajských soudů kritizují v dopise adresovaném ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové snižování počtu soudců. Ministerstvo spravedlnosti loni avizovalo, že omezí jmenování soudců kvůli úbytku věcí, které soudy vyřizují. Namísto loňských 2 818 tabulkových míst pro okresní a krajské soudy, určilo ministerstvo letošní počet míst na 2 640. Snižování počtu soudcovských míst podle dopisu předsedů krajských soudů nebylo podloženo objektivními závěry a v budoucnu může způsobit průtahy v řízeních a další problémy.

Ministerstvo spravedlnosti loni v souvislosti se zmíněným snížením počtu tabulkových míst na soudech argumentovalo poklesem kriminality nebo uzavíráním dohod o vině a trestu. Podle soudců ale pro tento krok tzv. systemizaci chybí podklady. „Snižování počtu soudcovských míst, které by nebylo podloženo aktuálními a objektivními závěry, se v současnosti jeví – zejména s přihlédnutím k situaci, která se může projevit po skončení protipandemických opatření – jako neodpovědný hazard, který neumožní soudům se na takovou situaci náležitě připravit po stránce personální a který může v blízké budoucnosti znamenat nejen průtahy v řízení, ale i závažnější poruchy ve fungování justice,“ uvedli šéfové krajských soudů v dopise.

„Domníváme se, že účinnější, než plošně navyšovat počty soudců je posilovat soudní úseky, kde neklesá nápad, například správní soudnictví či opatrovnictví, a navyšovat počty asistentů soudců a vyšších soudních úředníků,“ sdělil již dříve mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. „V žádném případě to ale neznamená, že bychom chtěli stávající místa v rámci systemizace rušit,“ doplnil.

Soudci však v dopise píší, že výpočty ministerstva neodpovídají skutečné situaci. Už na konci loňského roku podle serveru Česká justice poslali kvůli tomu ministryni návrh na změnu výpočtu systemizace. Náměstkyně Benešové pro sekci justice a dohledu Klára Cetlová ale poslala soudům dopis, v němž návrh odmítla. Ministerstvo se podle soudců brání jakýmkoli změnám kromě těch, které by podpořily snížení počtu soudců.

Předsedové krajských soudů také ministerstvo žádají o navýšení rozpočtu na platy asistentů soudců a vyšších soudních úředníků. „Nesouhlasíme však s řešením, že nejprve dojde ke snížení počtu soudcovských míst, které by bylo doprovázeno jen příslibem zvýšení počtu asistentů soudců a vyšších soudních úředníků na okresních a krajských soudech někdy v budoucnu, financované z peněz ušetřených snížením počtu soudců. Správně postup musí být obrácený, jinak se sledovaný záměr nemusí vůbec uskutečnit,“ píší.

Zdroj: ČTK, Česká justice

Foto: redakce AD

Go to TOP