Nedůstojné prohlídky advokátů při vstupu do budov soudů by měly skončit

Od 1. ledna 2022 nabude účinnosti novelizace § 7 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, spočívající v doplnění stávajícího znění. Toto nové, a z pohledu advokacie významné ustanovení by po letech méně či více úspěšných intervencí konečně mělo v rámci České republiky odstranit nedůstojné prohlídky advokátů při vstupech do soudních budov a odstranění nerovností justice v přístupu ke státním zástupcům na straně jedné a advokátům na straně druhé.

 

Stávající znění: „Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle odstavce 1. Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu jinak“ bude nově doplněno o text „v jednotlivých odůvodněných případech umístěný za slova „nestanoví-li předseda příslušného soudu“.

 

Nové znění § 7 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, tedy bude znít takto:

„Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle odstavce 1. Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu v jednotlivých odůvodněných případech jinak.“

 

Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel střediska Severní Morava, a Mgr. Jakub Vepřek, advokát a člen Výboru pro odbornou pomoc  a ochranu zájmů advokátů
Foto: redakce AD

Go to TOP