Den mezinárodního trestního soudnictví otevřel otázku beztrestnosti zločinů

Každoročně je 17. červenec dnem, kdy si připomínáme náš závazek vůči mezinárodnímu trestnímu soudnictví. Je to příležitost zamyslet se nad tím, jak beztrestnost nejzávažnějších zločinů, které se týkají mezinárodního společenství, podkopává samotnou strukturu společností.

Josep Borrell

Beztrestnost destabilizuje země a celé regiony, způsobuje nevýslovné utrpení milionům lidí, zejména těm nejzranitelnějším, ohrožuje mezinárodní mír a bezpečnost, brání usmíření a snaží se těžce vydobytý pokrok v postkonfliktních situacích zvrátit. Mezinárodní justiční mechanismy mají zásadní význam pro zajištění toho, aby byly vyšetřovány a stíhány nejzávažnější trestné činy, aby byli pachatelé pohnáni k odpovědnosti a obětem se dostalo spravedlnosti, přiměřené pomoci a odškodnění za utrpěnou újmu.

Situace, která postihuje několik zemí po celém světě a nyní Ukrajinu v důsledku nevyprovokované a neoprávněné vojenské agrese Ruska, ukazuje, jak mohou být naše aspirace na mír a spravedlnost kdykoli otřeseny a jak obrana mezinárodního řádu založeného na pravidlech a zajištění odpovědnosti je důležitější než kdy jindy.

Evropská unie a její členské státy jsou odhodlány posílit mezinárodní systém trestního soudnictví a znovu potvrzují svou plnou podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu, soudu poslední instance, který doplňuje vnitrostátní jurisdikce.

Jsme odhodláni hájit integritu Římského statutu a univerzálnost a nezávislost Soudního dvora. EU vyzývá všechny státy, aby dodržovaly své závazky dodržovat zásady právního státu a mezinárodního práva, ať už u Mezinárodního trestního soudu nebo u svých vnitrostátních soudů.

Vnitrostátní jurisdikce členských států výrazně dozrály při uplatňování zásady univerzální jurisdikce pro vyšetřování a stíhání nejzávažnějších trestných činů před vnitrostátními soudy. Evropská síť pro vyšetřování a stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů umožňuje úzkou spolupráci mezi vnitrostátními orgány při vyšetřování a stíhání nejzávažnějších zločinů.

EU rovněž přispívá k prosazování mezinárodního trestního soudnictví tím, že podporuje iniciativy přechodného soudnictví a vyšetřovací mechanismy pro řadu kontextů, jako jsou mezinárodní mechanismy v Sýrii a Myanmaru.

Jako jeden z hlavních dárců na podporu reformy soudnictví na celém světě prosazuje EU transparentní a odpovědné justiční instituce, prosazuje nezávislou, nestrannou a účinnou justici a podporuje přístup ke spravedlnosti pro všechny.

Budeme se i nadále angažovat v úsilí o podporu občanské společnosti, právníků, státních zástupců a všech přispěvatelů do mezinárodního soudního systému, kteří neúnavně pracují na dosažení spravedlnosti, ochraně lidských práv a prosazování dodržování mezinárodního humanitárního práva.

Evropská unie bude i nadále vyzývat k tomu, aby pachatelé nejzávažnějších zločinů byli postaveni před soud a pohnáni k odpovědnosti. Dlužíme to obětem. Beztrestnost nepřichází v úvahu. Nikde. Pro nikoho.


Prohlášení představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella

Zdroj: Rada EU
Foto: consiliumeuropa.eu; icc.com

Go to TOP