NS nařídil znovu otevřít spor o odškodnění za smrt v policejní cele

Pražské soudy se budou muset opět zabývat případem muže, který se oběsil v policejní cele na šňůrce z mikiny. Nejvyšší soud (NS) vyhověl svým rozsudkem 30 Cdo 883/2021-382 zveřejněným dne 26. listopadu dovolání mužovy partnerky L. P., která žádala odškodnění ve výši pět milionů korun. Domnívá se, že partnerova smrt byla důsledkem pochybení policistů. Obvodní soud pro Prahu 2 i Městský soud v Praze žalobu původně zamítly.

 

V lednu 2016 muže zadrželi příslušníci Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha II, Služby kriminální policie a vyšetřování, pro podezření z krádeže, poškození či ohrožení obecně prospěšného zařízení a poškození cizí věci. Vyslechli jej a umístili do cely. Téhož dne večer, krátce před 21. hodinou, byl zadržený muž nalezen bez známek života, oběšený na mříži policejní cely.

Policisté se dopustili kázeňského přestupku, protože zadrženému neodebrali mikinu se šňůrkou v kapuci, a navíc neurčili, kdo jej bude pravidelně kontrolovat. Přesto Obvodní soud pro Prahu 2 a následně i Městský soud v Praze dospěly k závěru, že mezi počínáním policistů a smrtí muže není příčinná souvislost. Bezprostřední příčinou tragického následku prý bylo rozhodnutí dosud klidného a psychicky zdravého muže vzít si život.

Podle aktuálního rozsudku Nejvyššího soudu je ale nutné doplnit a rozšířit dokazování, například ověřit, zda by muž mohl v cele spáchat sebevraždu jiným způsobem, kdyby mu policisté před tím odebrali mikinu. Soud konkrétně uvádí: V dalším řízení soud prvního stupně znovu posoudí otázku příčinné souvislosti mezi nesprávným úředním postupem žalované a vzniklou újmou. K úplnému vyřešení této otázky bude třeba postavit najisto, zda pokud by nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu policistů, mohl muž spáchat sebevraždu jinou součástí oděvu či jiným způsobem, a to s ohledem na celu, ve které byl umístěn, přičemž je na žalované, aby k této jí tvrzené skutečnosti doplnila po případném poučení ze strany soudu podle § 118 odst. 1 a 3 o. s. ř. odpovídající tvrzení a označila k jejich prokázání důkazy… Po takto doplněném dokazování soud prvního stupně znovu a ve všech souvislostech zhodnotí existenci příčinné souvislosti, a to ve vztahu ke každému dílčímu nároku uplatněnému žalobou,“ uzavřel NS.

Celé znění rozsudku 30 Cdo 883/2021 zveřejněného 26. listopadu 2021 naleznete ZDE.

 

Zdroj: Nejvyšší soud, ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP