Podle profesora Hůrky by úřady měly co nejvíce využívat práci z domova

Úřady by měly kvůli epidemii covidu-19 co nejvíce využívat práci z domova podle doporučení náměstka ministra vnitra pro státní službu profesora

Komentováno pro AD

Úřady by měly kvůli epidemii covidu-19 co nejvíce využívat práci z domova podle doporučení náměstka ministra vnitra pro státní službu profesora JUDr. Petra Hůrky, Ph.D. (na snímku), které obsahuje i další pokyny, jak by měly úřady s ohledem na epidemickou situaci fungovat.

 

Náměstek pro státní službu Hůrka již loni v září mimo jiné doporučil, aby úředníci na pracovišti s výjimkou vlastních uzavřených kanceláří pobývali výhradně se zakrytými dýchacími cestami. Doporučení platilo pro všechny úřady spadající pod státní službu. Doporučení k úpravě služební doby ve služebních úřadech a dalších postupech v souvislost s epidemií onemocnění covid -19 jsou vydávána opakovaně a reagují na aktuální epidemiologickou situaci a vydaná mimořádná opatření. Obdobná doporučení byla vydána například dne 6. 5. 2021 v souvislosti s ukončením nouzového stavu nebo dne 9. 10. 2021 k přijetí krizového opatření,“ uvedl náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka s tím, že předmětná doporučení jsou jednak zveřejňována na webových stránkách Ministerstva vnitra a dále přímo zasílána služebním orgánům jednotlivých ústředních služebních úřadů.

Úřady by aktuálně měly podle jeho doporučení přizpůsobit režim výkonu práce epidemiologické situaci při zachování řádného plnění úkolů. Úpravy v systému práce mají zohlednit zařazení zaměstnanců do organizačních útvarů, ale i umístění v kancelářích. Myslet mají úřady i na epidemické hrozby při používání kuchyněk a sociálních zařízení. Úřady mohou využít částečnou práci z domova či alternativní rozvržení pracovní doby, mají ale dodržet stanovenou týdenní pracovní dobu u jednotlivých zaměstnanců, uvádí doporučení.

Do maximální možné míry pak mají úřady omezit osobní kontakt zaměstnanců s dalšími lidmi. Upřednostňovat mají elektronický či telefonický kontakt před osobním, ale také přijímat co nejvíce dokumentů v digitální místo listinné podoby. Avšak při současném zachování možnosti osobního kontaktu s klienty či veřejností v úředních hodinách,“ stojí v doporučení. Pracoviště pro osobní kontakt by měla být vybavená přepážkou a objednávkovým systémem.

„Vzhledem k tomu, že jde o doporučení, která nejsou pro služební úřady závazná a slouží k metodické podpoře a koordinaci, není dodržování doporučení náměstka ministra vnitra pro státní službu nijak monitorováno a vynucováno,“ doplňuje k doporučení JUDr. Hůrka.

Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch na dnešním jednání vlády navrhne, aby byl kvůli epidemii koronaviru vyhlášen nouzový stav. Jak by tato změna ovlivnila aktuální doporučení? „Případné vyhlášení nouzového stavu by nemělo samo o sobě vliv na obsah a platnost předmětného doporučení. Případné změny v doporučení by byly zapracovány až v návaznosti na konkrétní nouzová opatření přijatá vládou ČR v nouzovém stavu,“ uzavírá náměstek pro státní službu.

Zdroj: Redakce AD; ČTK
Foto: Advokátní deník

Go to TOP