SAK podporuje samosprávu VŠ a připojila se k protestu vysokoškoláků

Samospráva je součástí demokratické občanské společnosti a její omezování a potlačování popírá principy demokracie. Je iluzí se domnívat, že pokud o těchto věcech rozhoduje stát, resp. politici, jde vždy o rozhodovaní racionálnější a spravedlivější.


„Slovenská advokátní komora zaslala zásadní připomínky k návrhu novely zákona o vysokých školách s ohledem na skutečnost, že reformu považujeme za nepřiměřený zásah do věcí akademické samosprávy a nepřiměřený vliv Ministerstva školství prostřednictvím správní rady a okleštění orgánů akademické samosprávy. Pokud nebude zastavena novelizace jako celek, navrhujeme vypuštění podstatné časti ustanovení upravujících samosprávnou působnost, protože jde o úpravu potírající nezávislou akademickou samosprávu, ale také prvky demokracie a subsidiarity,“
uvedla mluvčí SAK Mgr. Alexandra Donevová.

Na snímku zleva – předseda SAK JUDr. Viliam Karas, PhD., děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského doc. JUDr. Eduard Burda, Ph.D. a místopředseda SAK JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Cílem každé reformy by podle názoru SAK mělo být zlepšení fungování organizací a mělo by vzniknout po dialogu s těmi, kterých se bytostně dotýká.

SAK zároveň podporuje Zodpovědný protest za svobodné univerzity. Vysoké školství by mělo být ostrovem svobody. Není možné zapomenout na to, že i v časech socialismu to byli právě studenti, kteří se postavili proti režimu a vybojovali velkou část boje proti totalitě. Proto je zástupci SAK přišli na jejich protest podpořit také osobně.

Zdroj: SAK
Foto: SAK 

Go to TOP