Poslanci rozhodli o rozšíření okruhu zranitelných osob i alternativních trestů

Poslanci dne 25. května schválili balíček širších změn vycházejících ze senátních úprav, které se týkaly návrhů zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a některých dalších.

Z nich vyplývá, že se rozšíří okruh obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Postavení zranitelné oběti by měly mít také oběti trestných činů znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Zranitelné oběti mají právo na citlivější vyšetřování případu, například u jejich výslechů není pachatel, mohou mít také bezplatně zmocněnce.

Vládní předloha se týká také změn procesů souvisejících s alternativními tresty tak, aby odsouzení byli více motivováni je vykonat. Týká se tedy také postavení a pravomocí pracovníků Probační a mediační služby.

Terapeutické programy pro rizikové řidiče, které měly být zavedeny od ledna příštího roku se posunují na červenec 2023.  Senát to navrhoval kvůli tomu, aby Ministerstvo dopravy získalo čas k vypracování návrhu jejich podoby.

Sněmovna při dřívějším schvalování v novele vedle dalších změn zpřísnila trest za vydírání, pokud by směřovalo vůči těhotné ženě. Zavádí ale také trestnost komerčního šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí a zakotvena bude rovněž stálá zbraňová amnestie.

Ředitelé věznic také získají zmocnění k tomu, aby umožnili odsouzeným a obviněným lidem využívání vězeňské výpočetní techniky pro vzdělávání.

Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP