PF UP Olomouc pořádá konferenci k nové úpravě znaleckého práva

Prvním dnem letošního roku nabyla účinnosti zcela nová právní úprava znalecké činnosti, která nahradila již dlouhodobě nevyhovující právní úpravu z roku 1967. Právnická fakulta UP v Olomouci připravila k blížícímu se prvnímu výročí nabytí účinnosti nové úpravy znaleckého práva konferenci „Nové znalecké právo po 1. roce své účinnosti“, na níž vystoupí přední odborníci českého znaleckého práva, kteří současně reprezentují většinu nejvýznamnějších subjektů, zainteresovaných v celém znaleckém systému. Konference se koná 17. prosince, a to online i prezenční formou, a přihlásit se na ni můžete již nyní. Stejně tak jako na webinář Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2021, který proběhne o týden dříve.

 

Novelizace trestněprávních předpisů v roce 2021 – webinář

Termín:9. prosince 2021 od 9:00 do 12:00 hodin

Přednášející: doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., vedoucí Katedry trestního práva Právnické fakulty UP; zabývá se problematikou trestání a zvláštními způsoby řízení, včetně institutu dohody o vině a trestu, působí také jako asistent soudce Ústavního soudu

Webinář je určen pro soudce, státní zástupce, advokáty, policejní orgány (především Policii ČR), úředníky Probační a mediační služby ČR a jeho cílem je zaměřit se na rozsáhlé a významné změny, které přinesla novela č. 220/2021 Sb. a které zasáhly trestní zákoník, trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže a další předpisy.

V rámci trestního zákoníku došlo k významným změnám zejména v úpravě trestů, ať již jde o trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací či podmíněné odsouzení; přehlédnout však nelze ani změny ve zvláštní části, konkrétně zavedení nové skutkové podstaty trestného činu svádění k pohlavnímu styku a zcela nového trestného činu šíření díla k propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Trestní řád doznal významných změn v oblasti činnosti Probační a mediační služby, odklonů v trestním řízení a vykonávacího řízení; významné je však i rozšíření dovolacích důvodů. V rámci semináře tedy bude nabídnuta analýza uvedených změn a interpretace nové právní úpravy.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail).
Aplikaci není nutné instalovat, webinář je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka). Po skončení webináře bude rovněž všem přihlášeným zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 6. prosince 2021

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Nové znalecké právo po prvním roce své účinnosti – výroční konference

Termín:17. prosince 2021 od 9:00 hodin

Přednášející: Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D., JUDr. Petr Ševčík, Ph.D., Mgr. Jan Benýšek, JUDr. Vladimír Šarapajev, doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.

S ohledem na personální zastoupení přednášejících a avizovaný obsah jejich příspěvků (viz níže) lze očekávat jednu z nejvýznamnějších konferenčních událostí v oblasti znaleckého práva v roce 2021.

 

PROGRAM

9:00 – 9:15 Úvodní slovo JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., proděkanka Právnické fakulty v Olomouci

9:15 – 10:15 Reflexe dopadu právní úpravy znalců na soudní praxi Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D., předseda Vrchního soudu v Praze

10:30 – 11:30 Nové znalecké právo v denní realitě nalézacích soudů JUDr. Petr Ševčík, Ph.D., soudce Okresního soudu v Karlových Varech, externí přednášející PF UP pro oblast znaleckého práva

11:30 – 12:45 Přestávka

12:45 – 13:45 Nová právní úprava znalecké činnosti v praxi Ministerstva spravedlnosti Mgr. Jan Benýšek, JUDr. Vladimír Šarapajev, Ministerstvo spravedlnosti, Odbor insolvenční a soudních znalců

14:00 – 15:00 Formální a obsahové náležitosti znaleckého posudku po 1. 1. 2021 – doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D., předseda prezidia Asociace znalců a odhadců, Ústav soudního inženýrství v Brně

15:00 – 15:15 Diskuze, zakončení konference

Konference je určena pro znalce, zástupce znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, advokáty, soudce a státní zástupce.

 

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, Olomouc

Konference bude streamovaná, možná je prezenční i online účast. Kapacita u prezenční účasti bude omezena, a to v návaznosti na v době konání konference účinná protiepidemiologická opatření vlády ČR a Univerzity Palackého. O prezenční účasti bude rozhodovat pořadí došlých přihlášek. V případě nepříznivé epidemiologické situace se akce uskuteční pouze v online podobě.

Konferenční poplatek: 1.850 Kč (platební údaje včetně variabilního symbolu Vám budou zaslány na e-mail po registraci na konferenci), uzávěrka přihlášek je 13. 12. 2021

Na konferenci se můžete registrovat ZDE.

 

Více informací získáte u Mgr. Michaely Šrámkové
Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP Univerzita Palackého v Olomouci
Tel. 585 637 507
e-mail: michaela.sramkova@upol.cz

 

Redakce AD
Foto: archiv PF UP Olomouc

Go to TOP