NSS: Ochranná známka ŠLÁGR TV byla zapsána ve zlé víře

Svým rozsudkem ve věci sp. zn. 10 As 201/2021 – 37 potvrdil Nejvyšší správní soud dne 16. listopadu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, podle něhož společnost Česká muzika přihlásila v roce 2011 ochrannou známku Šlágr TV ve zlé víře. Soud souhlasil s úřadem, že tato ochranná známka je neplatná, neboť její zápis poškozoval související práva maďarské a rumunské obchodní společnosti.

 

Desátý senát NSS vzal – podobně jako Úřad průmyslového vlastnictví – v úvahu, že společnost Česká muzika vedla se zahraničními partnery po dlouhou dobu jednání, která v roce 2011 vyústila v podpis o obchodní spolupráci. Zahraniční partneři, maďarská a rumunská obchodní společnost, přitom provozovali v Maďarsku pořad Sláger TV a měli v Maďarsku zapsanou i ochrannou známku stejného znění. Soud upozornil, že si česká společnost s ručením omezeným Česká muzika nechala ve stejné době, tedy v průběhu vyjednání o finální podobě obchodní smlouvy, zapsat ochrannou známku Šlágr TV. Takový postup však těžko mohl být postupem v dobré víře.

Ať již stěžovatelka chtěla spekulativní registrací známky získat nějakou materiální výhodu v závěru jednání nebo snad již v okamžiku přihlášení zamýšlela dojednávanou smlouvu nedodržet a fakticky vytlačit své maďarské a rumunské obchodní partnery z Česka, nejde o postupy, kterým by soud mohl přiznat právní ochranu“, uvedl předseda senátu prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

Rozsudek desátého senátu ve věci sp. zn. 10 As 201/2021 je dostupný na ZDE.

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: canva.com

Go to TOP