R. Němec přivítal v předvečer sametové revoluce prezidentku SR Čaputovou

V předvečer 17. listopadu uctili výročí událostí před 32 lety předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., a další členové představenstva ČAK, jakož i zaměstnanci Komory. Krátce po nich svou kytici položila k pomníku na Národní třídě i prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Předseda ČAK poté pozval paní prezidentku do prostor Komory a provedl ji Galerií 17. listopadu v přízemí Kaňkova paláce, sídla českých advokátů. Paní prezidentka pozvání s díky přijala a zajímala se o to, jak prostory dnešní galerie vypadaly v historii, přijala s radostí společně s kyticí malý dárek v podobě knihy Advokáti proti totalitě JUDr. Petra Tomana a současně poslala vřelé pozdravy celé české advokacii. 

 

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová převzala před příjezdem na Národní třídu Stříbrnou medaili za mimořádnou péči o svobodu, pravdu, politickou kulturu a vládu práva z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Při té příležitosti uvedla že „demokracii je třeba udržovat nad hladinou nenávisti, populismu a apatie. Demokracie a její instituce čelí útokům, podkopává je egoismus, populismus, extremismus a také dezinformace, propaganda a negativní vliv sociálních médií.“ Podle slovenské prezidentky se tyto negativní vlivy pokoušejí narušit to, co je pro demokracii esenciální, a to mezilidskou důvěru a soudržnost společnosti. „Proto ji musíme chránit a stále obnovovat i prostřednictvím hledání rovnováhy mezi svobodou a zodpovědností. Nezůstávejme tolerantní k netolerantnosti,“ dodala závěrem.

 

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. při této příležitosti uvedl, že „Česká advokátní komora události 17. listopadu považuje za jeden z nejdůležitějších milníků moderní historie České republiky. Je velice symbolické, že památník těchto událostí je umístěn na půdě České advokátní komory, neboť advokacie tradičně patří k jednomu ze základních pilířů právního státu a demokracie.“ A dodal: „Pro mě osobně tyto události, které mě zastihly ve čtvrtém ročníku gymnázia, znamenaly obrovskou příležitost ke studiu a rozvoji svobodné kariéry.“


Právě s
ídlo České advokátní komory – Kaňkův palác na Národní třídě – je místem, kudy před 32 lety skutečně kráčely dějiny. V prostorách pod klenbami, kde je dnes Galerie 17. listopadu, tu tehdy bylo podloubí s úzkými vstupy, v němž se večer 17. listopadu 1989 tísnil obří dav lidí, kteří se sem dostali buď z donucení po zásahu bezpečnostních složek, nebo dobrovolně ve snaze najít úkryt. Dnes jsou v prostorách galerie k vidění fotografie Tomkiho Němce z revolučních dní, které by neměly být nikdy zapomenuty.

Připomeňte si společně s Advokátním deníkem autentické vzpomínky advokátů na tyto revoluční dny.


Red AD
Foto: AD

Go to TOP