Senátoři schválili změny daňových předpisů související s EU

Vládní předlohu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, schválil Senát Parlamentu ČR na svém jednání 22. července bez zásadních připomínek. Změny se týkají zákona o dani z příjmu, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních nebo zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.

V souladu s návrhem se zpřesňuje i zákon o zvláštních řízeních soudních, aby jeho obecná ustanovení bylo možné použít i na řízení podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Ministerstvo financí ve své důvodové zprávě uvedlo, že zařadilo změny daňových zákonů do jedné předlohy kvůli větší přehlednosti pro ty, kterých se změny dotknou. Změny tak nebudou rozděleny do dílčích novel jednotlivých zákonů.

Návrh zákona o daních z příjmů sjednotí terminologii, která se týká mezinárodních smluv. Doplní převod směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Předloha také upravuje omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností.

V zákonu o dani z přidané hodnoty se v důsledku povinného zavedení evropské směrnice má zlepšit současný systém DPH ve vnitrounijní úpravě například zavedením dodatečných podmínek pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu. Slaďují se i pravidla uplatňování DPH u přeshraničních dodání zboží v řetězci s jedinou přepravou.

Předloha zavádí i nový okruh automaticky vyměňovaných daňových informací. Týká se to takzvaných oznamovaných přeshraničních uspořádání, což jsou doporučení, návody, stanoviska a podobné dokumenty, které mají přeshraniční dopad. Naplňují zákonem vymezené znaky nasvědčující, že by mohlo docházet k vyhýbání se daňovým povinnostem, popsala ministryně financí JUDr. Alena Schillerová. PhD. Dodala, že finanční úřady nebudou k oznamovatelům uspořádání přistupovat jako k někomu, kdo se snaží vyhýbat daňovým povinnostem.

Schválený návrh bude nyní postoupen k podpisu prezidentu Miloši Zemanovi.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP