Platforma Rozumné právo: Zelená dohoda, nikoli úděl

Green Deal plní média, připravované metodické pokyny úřadů i programové prohlášení nové vlády. Spolu s výkladem ústavy ohledně prezidentských pravomocí se stává tématem číslo jedna i mezi právnickou veřejností. Věnujme mu pozornost.

 

Tématem dvacátého stanoviska názorové platformy Rozumné právo je Zelená dohoda, kterou v tuto chvíli už nejde ignorovat. Je nutné zintenzivnit právní podporu pro přípravu ekonomiky a společnosti na změny, které budou s implementací dohody spojeny.

Nepřísluší nám komentovat politickou či environmentální potřebnost Green Dealu. Bereme jej jako skutečnost, z níž plynou právní výzvy, které musíme vzít na vědomí a zohlednit v právním řádu ČR. Je třeba určit centrální autoritu, která bude mít dostatek kompetencí i odpovědnosti a zajistí koordinaci napříč sektory. A je nutné Zelenou dohodu promítnout do závazků veřejnoprávních institucí, státem řízených organizací či státem vlastněných společností, vysvětlila základní postoj členů platformy Rozumné právo advokátka Adéla Havlová.

Ústředním prvkem Zelené dohody je ochrana proti změně klimatu. Je souborem návrhů a iniciativ, které mají zastavit růst emisí skleníkových plynů, zajistit navýšení investic do výzkumu a inovací, účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na cirkulární ekonomiku a tím udržitelnost, zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění. Cíle Zelené dohody budou prosazovány zejména pomocí právních nástrojů Evropské unie typu nařízení, směrnice a standardizace, z nichž budou vyplývat i právní závazky pro Českou republiku.

Při implementaci potřebných reforem postupuje Česká republika zatím s omezeným pokrokem, ale plnění závazků vyplývajících ze Zelené dohody se vyhnout nemůže. Podle názoru členů platformy Rozumné právo je nutné zajistit kvalitní právní a institucionální rámec pro transformaci české ekonomiky, kterou si Green Deal vyžádá. Akceschopnost České republiky při naplňování cílů dohody a koordinaci napříč sektory by měla zajistit centrální autorita, která zatím stále chybí.

Plnění závazků plynoucích ze Zelené dohody a přijetí příslušných právních aktů je pro Českou republiku nejen povinnost, ale hlavně příležitost. Podmínkou jejího využití je odstranění existujících právních překážek a provedení změn v právním řádu, které budou na novou situaci reagovat. Čím dřív se tak stane, tím spíše bude České republika úspěšná při transformaci své ekonomiky a boji za zachování životního prostředí pro další generace úspěšná. Členové názorové platformy Rozumné právo jsou připraveni podrobněji diskutovat právní výzvy, které Zelená dohoda pro Českou republiku přináší a poskytnout veškerou součinnost s legislativním zakotvením.

Zdroj: Rozumné právo
Foto: canva.com

 

Go to TOP