Průzkum: 98 % českých firem využívá služeb externích právních poradců

V České republice firmy využívají ve většině služeb externího právního poradce, až v 90 % případů u oblasti sporné agendy, pro oblast fúzí a akvizic to platí v 83 procentech. Téměř tři čtvrtě z nich si přitom vybírá poradce samo, bez ohledu na mateřskou společnost, a v průběhu roku spolupracují hned s několika právními poradci, které si vybírají hlavně na základě jejich odborné kvalifikace. Vyplývá to z průzkumu General Counsel Survey 2020, který mezi 72 podnikovými právníky realizovala pražská pobočka mezinárodní advokátní kanceláře Noerr ve spolupráci s Unií podnikových právníků ČR.

Průzkum mezi podnikovými právníky, který probíhal letos od února do května, si kladl za cíl zmapovat podmínky českých podnikových právníků a také vztah firem k externím advokátním kancelářím. „Průzkum ukázal, že české firmy služeb advokátních kanceláří, které se specializují hlavně na spornou agendu, fúze a akvizice a přeshraniční záležitosti, využívají hojně. 98 % respondentů odpovědělo, že využívá jak české velké a malé advokátní kanceláře, tak v téměř jedné čtvrtině případů mezinárodní,“ komentuje výsledky spoluřídící partner pražské pobočky advokátní kanceláře Noerr Bořivoj Líbal.

Pro výběr advokátní kanceláře je přitom nejdůležitější právní a sektorová specializace, méně již pověst, velikost či mezinárodní přesah. Nejmenší roli pro zadavatele právních služeb přitom hraje konflikt zájmů, důležitý je pouze pro 5 % respondentů. Polovina firem, která se průzkumu zúčastnila, přitom dosahuje ročního obratu více než pěti miliard korun a dvě třetiny z nich mají zahraniční vlastníky.

Z průzkumu dále vyplývá, že „výběr externích právníků zůstává na místním právním oddělení, což potvrdilo 73 % respondentů, a to i přesto, že polovina firem má zahraniční vlastníky“, uvádí prezidentka Unie podnikových právníků ČR Marie Brejchová (na snímku). Bořivoj Líbal doplňuje: „Téměř polovina respondentů, respektive 45 %, pak uvedlo, že výběrové řízení na poradce vypisuje pouze do objemu 20 % poptávané práce, zbytek bez výběrového řízení“. Drtivá většina firem (80 %) také dává přednost odborné kvalifikaci před osobními vazbami s externím právníkem.

V posledních letech role podnikových právníků sahá nejen do právních záležitostí, ale dostává se i do vedení společnosti, jak potvrdil průzkum. „Více než polovina vedoucích právníků se podílí na řízení společnosti a věnuje se řízení rizik, zejména právních,“ komentuje výsledky Marie Brejchová. I právních oddělení firem se aktuálně dotýká digitalizace. Společnosti ji využívají zejména při správě dokumentů, řada z nich si pomocí digitalizace usnadňuje práci také při analýze a sběru dat.

Šetření se zúčastnilo celkem 72 firem podnikající v oboru IT, telekomunikací, nemovitostí, finančních služeb, energetiky či dopravy. Většina firem zaměřuje své podnikání především na český a slovenský trh.


Zdroj: EPIC PR
Foto: Redakce AD

Go to TOP