Ministryně spravedlnosti chce, aby její nástupce řešil výši odměn pro znalce

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová uvedla v podkladech pro nové vedení úřadu jako prioritu zvýšení znalečného a vyřešení dalších otázek ve znalectví. Napsala to v odpovědi na otevřený dopis, který jí v říjnu zaslali někteří znalci v čele s chirurgem prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc. Podle těchto expertů znalců ubývá kvůli neadekvátnímu ohodnocení jejich práce ze strany státu.

 

Zatímco cena znaleckých posudků pro soukromé objednatele není nijak omezená, maximální výši znalečného za posudky pro stát stanoví vyhláška, a to na 450 korun za hodinu. Tato částka letos vzrostla poprvé po 18 letech. Předtím činila 350 korun a do roku 2003 to bylo 125 korun za hodinu. Profesor Pafko, znalec v oboru dopravních nehod Ing. Aleš Vémola a expert na autorské právo prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., tvrdí, že taková odměna není objektivně spravedlivá. Připomněli také, že ministerstvo dříve slibovalo navýšení znalečného na 500 až 750 korun za hodinu.

„Danou otázku v žádném případě nepovažuji za uzavřenou a pevně věřím, že se částka odměny a systém odměňování jako celek v nejbližší možné době změní k lepšímu,“ reagovala Benešová, kterou by mohl v nové vládě nahradit poslanec Pavel Blažek.

„V zájmu zachování kontinuity prací, které jsem během svého funkčního období započala, jsem zadala přípravu komplexních podkladů pro nové vedení ministerstva, v nichž je zdůrazněna priorita zvýšení znalečného a vyřešení dalších zásadních koncepčních otázek v oblasti znalectví,“ uvedla Marie Benešová. „Tyto jsou již dílem hotové s tím, že ministerstvo dále pracuje na sběru dat tak, aby mělo co nejpřesnější podklady pro následná vyjednávání s dalšími resorty, zejména ministerstvem financí,“ pokračovala.

Ministryně podotkla, že trvajícího problému s takzvanou vyhláškovou výší znalečného si je vědomá. Uvedla, že ministerstvo původně navrhovalo stanovení podstatně vyšších sazeb, což se ale nepodařilo prosadit i s ohledem na stav státního rozpočtu. „Věřím, že se nové vedení ministerstva s mým náhledem na závažnost situace na úseku znalecké činnosti ztotožní. A že bude i nadále pokračovat ve snahách o vylepšení znaleckého prostředí, které by mělo přinést také další navýšení odměn za výkon znalecké činnosti,“ uzavřela Marie Benešová.

Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., a Ing. Aleš Vémola již dříve zdůraznili, že znalečné je odměnou za vysoce kvalifikovanou činnost špičkových odborníků. Mělo by tak podle nich odrážet i veškeré finanční a časové náklady vynaložené na studium, následnou specializaci, výzkum v oboru, rozvoj a prohlubování vzdělání a odborných dovedností včetně odborné praxe. Trojice poukázala na to, že za posledních 13 let se počet znalců snížil o 40 procent, přičemž o 12,5 procenta to bylo jen za minulý rok.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP